Armoedebeleid, de windmolens en de perspectiefnota

In de laatste vergaderingen voor het zomerreces stonden het armoedebeleid, de windmolens en de perspectiefnota op de agenda. GroenLinks heeft hard gewerkt voor deze belangrijke onderwerpen, resulterend in een aantal klinkende resultaten: er komt een proef met het draaischema van de windmolens, bij het armoedebeleid komt een fonds voor noodgevallen en meer geld voor schuldhulpmaatjes. Moties op het gebied van duidelijke inbedding van belangrijke organisaties als het Doorgeefluik en de verhoging van de inkomensgrens voor de collectiviteitsverzekering werden aangehouden tot een volgend debat. 

Windmolens
GroenLinks stond ook aan de wieg van de 'maximaal draaien, minimale overlast' motie uit 2015. Sindsdien was men druk met gesprekken en oplossingen. Begin dit jaar raakte het mediation proces tussen de omwonenden, de gemeente en Eneco in een impasse omdat de omwonenden het niet eens konden worden over mogelijke oplossingen. GroenLinks zat al enige tijd te broeden op een motie die een proef met het draaiprogramma mogelijk zou kunnen maken. Nu kan dat niet omdat de maatwerkvoorschriften (lokale afspraken mbt geluid, strenger dat de landelijke wetgeving) dan wellicht voor de proef aan de kant gezet moeten worden. Er waren in het mediation traject meerdere oplossingen voor de geluidsoverlast benoemd, maar niet allemaal uitgevoerd. De uilenveren zijn geplaatst, Eneco is bezig de bromtoon te repareren, maar een proef met het draaiprogramma kwam er door de impasse niet. GroenLinks vindt dat de Raad alle informatie moet hebben om een besluit te nemen om het dossier af te sluiten, zoals het college nu al wilde. Wij vinden dat alle pogingen om geluid te verminderen moeten worden geprobeerd. Deze motie werd door vrijwel alle partijen ondertekend. De SGP besloot om toch ook mee te stemmen. ITH was tegen. U kunt hier het debat terugluisteren.

Armoedebeleid
Dit besluit liet helaas lang op zich wachten, maar GroenLinks is blij met het resultaat. We onderschrijven de doelstellingen en zijn blij dat er een concreet uitvoeringsplan wordt gemaakt. GroenLinks is met een aantal moties gekomen: over de schuldhulpmaatjes, een noodfonds, duidelijke inbedding van lokale organisaties, de collectiviteitsverzekering, laaggeletterdheid en aandacht voor 50plussers. De laatste 2, oa samen met D66, werden tijdens de vergadering ingetrokken omdat de wethouder zei dat hij het zou uitvoeren. Mooie toezeggingen!
De motie over de inkomensgrens van de collectiviteitsverzekering (via de gemeente kunnen mensen met een laag inkomen in een goede 'deal' als het gaat om de zorgkosten, deze inkomensgrens mag wat ons betreft omhoog naar 130% bijstandsnorm) wordt aangehouden tot het moment dat we daar concreter over gaan praten. De motie over inbedding van lokale organsaties bereikte een 14-14 score tijdens het stemmen en de stemming moet volgende keer overgedaan worden. GroenLinks pleitte hierin voor het uitvoeren van de belofte die de wethouder al eerder had gedaan, namelijk om deze organisaties duidelijk op te nemen in het armoedebeleid. Dat had hij nu niet gedaan. De moties voor iets extra geld naar de schuldhulpmaatjes en een potje voor noodgevallen werd aangenomen. 

Perspectiefnota
Dit is altijd de uitsmijter voor de zomer waarin het college haar plannen aankondigt voor het komende jaar. Een soort algemene beschouwingen. Het debat ging vooral over de onderbouwing van de geplande uitgaven, waarbij de oppositie vrij eensgezind was dat dit niet voldoende was. Ook GroenLinks heeft zich in het debat sterk gemaakt voor een betere onderbouwing. Er staan grote uitgaven in, die moeten gepaard gaan met een duidelijk verhaal. GroenLinks had samen met hele oppositie een amendement ingediend waarin we voorstelden het beslispunt voor de investeringen in het personeel uit te stellen totdat een deugdelijke onderbouwing op tafel lag. De coalitie stemde dit voorstel helaas weg. Een aantal oppositiepartijen besloot daarop tegen de Perspectiefnota te stemmen. GroenLinks heeft wel voorgestemd, maar wel met uitzondering van dit investeringspunt.