Begroting 2019: GroenLinks vraagt om grotere inzet voor natuur en ouderen

Op 13 november jl. werd door de gemeenteraad de eerste begroting van de GroenLinks-CDA-VVD-CU-coalitie vastgesteld. De fractie van GroenLinks is er blij mee. Natuurlijk houden we aandachtspunten. Tijdens de begrotingsraad noemden we onder meer:....

  1. Er is op 6 november jl. een proef gestart met het dynamisch dimmen van de verlichting op de rondweg nabij Het Oude Dorp. Wij willen graag besparen op de buitenverlichting. Wij zijn nu al blij verrast, omdat we merken dat het rondweggedeelte gewoon goed verlicht blijft als er slechts één op de drie lantaarnpalen brand. We hebben het college gevraagd om de proef voortvarend door te zetten.
     
  2. Er wordt een nieuw maaibeleid op de rondweg voorbereid. Een grote wens van GroenLinks, maar we vinden de implementatie van dit beleid langzaam gaan. Liever zien wij - en met ons de Houtense kleine zoogdierenpopulatie - dat het maaibeleid nu al grootschalig wordt veranderd. Een ander maairegime betekent namelijk veel voor de overlevingskansen van kleine zoogdieren en insecten. Daarom hebben we de wethouder gevraagd wat er nog moet gebeuren om het nieuwe maaibeleid in 2020 grootschalig te kunnen uitrollen. Helaas gaf de wethouder aan dat de voorbereiding langer vraagt, dus 2020 wordt misschien slechts gedeeltelijk gehaald. Er blijft dus werk aan de winkel!
     
  3. We hebben aandacht gevraagd voor de meest levenswijze, zeer sterke en tegelijkertijd ook kwetsbare Houtenaren: de 75-plussers. Zij worden in principe elke 4 à 5 jaar bezocht door vrijwilligers van Van Houten en Co (een zg.  preventief huisbezoek). Elk jaar is een ander kwadrant van Houten aan de beurt. Wij vinden dat weinig! Van wethouder Jana Smit kregen we de toezegging dat zij hierover in gesprek zal gaan met Van Houten & Co. We hebben haar gevraagd slimme manieren te verzinnen opdat er vaker contactmomenten kunnen zijn.

Diftar: de vervuiler betaald

In het debat sprak de VVD over de stijging van de afvalkosten in Houten. Dit was voor ons aanleiding om een balletje op te gooien over gedifferentieerde afvalstoffenheffing (DIFTAR). Houten doet het best goed qua afvalbeleid. Maar onze fractie wil graag het aantal kilo’s huisvuil zoveel mogelijk terugbrengen.  In een recent onderzoek van De Afvalspiegel blijkt dat een financiële prikkel noodzakelijk is om de hoeveelheid afval echt terug te dringen. En minder afval betekent op termijn ook minder kosten. In meer dan de helft van de Nederlandse gemeente bestaat inmiddels een bepaalde vorm van Diftar. Houten loopt in dit opzicht achter. GroenLinks zal dit onderwerp blijven agenderen.