Beslissing extra subsidie Van Houten en Co uitgesteld

Van Houten en Co doet met 35 fte en 400 vrijwilligers steeds meer. Was de organisatie twee jaar geleden nog voor 75 procent afhankelijk van subsidie, nu is dat nog maar 55 procent. Tijdens de afgelopen raadsvergadering steunde GroenLinks daarom het voornemen van wethouder Rensen om Van Houten en Co voor 2015 extra subsidie - of een beperktere bezuiniging - toe te kennen. Zeker ook omdat het op dit moment nog niet duidelijk is wat de gevolgen zijn van de overheveling van zorgtaken naar de gemeenten. Bij andere partijen stuitte het voorstel echter op tegenstand. Uiteindelijk besloot de gemeenteraad dit voornemen aan te houden tot de raadsvergadering van 30 oktober.

Op de raadsvergadering werd GroenLinks eigenlijk verrast door de tegenstand van de overige partijen op dit onderwerp. Van Houten en Co - de Houtense welzijnsorganisatie - is in de afgelopen jaren enorm gekort. Ook voor volgend jaar stond een flinke bezuiniging op het programma. Van Houten en Co protesteerde, omdat de gevolgen vanuit de transities van de zorg - de overheveling van zorgtaken naar de gemeentes - nog niet duidelijk zijn. Hoe zouden ze dan moeten snijden? Wie weet zou volgend jaar blijken dat ze ergens anders beter op hadden kunnen bezuinigen. Wethouder Rensen zag het probleem en wilde een extra subsidie - of een beperktere bezuiniging - voor 2015 toekennen. Dit leek ook GroenLinks redelijk.

De ChristenUnie diende een motie in: Van Houten en Co moest het maar uit eigen reserves betalen. Die reserves lijken er echter helemaal niet te zijn. Er was grote opwinding dat dit zo lang was blijven liggen en dat van Houten&Co veel te makkelijk de bezuinigingen zou ontspringen. Het eerste signaal van Van Houten en Co uit februari is inderdaad veel te lang blijven liggen, onder andere door de verkiezingen, maar dat is Van Houten en Co niet aan te rekenen.

Voor GroenLinks is het bij dit raadsbesluit geen kwestie van “we moeten wel”, maar juist: “we willen dit raadsvoorstel steunen.” Want van Houten&Co doet goed werk. Men doet steeds meer, met evenveel mensen en steeds meer vrijwilligers. Uiteindelijk werd besloten het raadsvoorstel aan te houden tot de volgende raadsvergadering op 30 oktober. Ook de PvdA viel de eigen wethouder af. GroenLinks zegt: Een organisatie die met 35 fte en 400 vrijwilligers steeds meer doet en die vergeleken met twee jaar geleden nog maar 55 procent subsidie-afhankelijk is in plaats van toen 75 procent, verdient steun! Soms loopt een vergadering anders dan verwacht...