Bespreking jaarstukken 2017 Gemeente Houten

Op 28 juni jl. werden de jaarstukken besproken. Daarbij werd uitgebreid stilgestaan bij een teruggave van € 50,- aan de burgers. Wat GroenLinks betreft is zo’n teruggave niet vanzelfsprekend.

Andere partijen zoals de VVD en de vorige collegepartijen D66 en PvdA vonden deze teruggave noodzakelijk. De burgers hebben in de afgelopen jaren moeten inleveren, een aantal voorzieningen kwamen onder druk te staan. Nu het beter ging moest het geld wat over was terug naar de burgers. GroenLinks vond het belangrijk deze al gemaakte afspraak te respecteren. Tegelijkertijd hebben we wel het nadeel benoemd van deze aanpak. In onze bijdrage hebben we het college daarnaast opgeroepen vaart te maken met de vervanging van de verlichting in Houten. Ongeveer 25% van Houten wordt nu duurzaam verlicht. Het zou mooi zijn als alle verlichting over 4 jaar duurzaam is in plaats van over de geplande 14 jaar. De volledige raadsbijdrage jaarstukken kunt u hieronder downloaden.