De vergistingsinstallatie in Terneuzen, gezien tijdens ons werkbezoek. Een installatie in Houten wordt wel vele malen kleiner

Bezoek aan biopark Terneuzen op 23 september jl.

GroenLinks is voor vergroening van onze economie. In Zeeland zagen we mooie voorbeelden van de praktische toepassing ervan. Door combinatie denken kunnen bedrijven veel beter gebruik van elkaar maken. De restwarmte van het ene bedrijf is weer brandstof voor het andere bedrijf. Afval bestaat tegenwoordig niet meer, het afval van bedrijf x is grondstof voor bedrijf y.

Boeiend vond ik dat op het industriegebied een ondergronds uniform buisleidingnetwerk is aangelegd. Hierdoor kan warmte, water en gas via ondergrondse leidingstraten geleverd worden. Een prachtige vinding. De kunstmestfabriek levert zo haar restwarmte in de vorm van water van 300 graden Celsius aan de glastuinbouw. De glastuinbouw is niet meer op gas aangesloten en het in de glastuinbouw gekoelde water komt terug in de fabriek. Kringloopdenken zoals het bedoeld is.

Maar ook het voorbeeld van Zeeland Seaports getuigt van creativiteit. Op zee bestaat een groot afvalprobleem. Afval wordt massaal overboord gegooid, omdat bedrijven in de havens moeten betalen voor het inleveren van afval. Dat prikkelt niet tot inleveren. In Zeeland mogen de schepen hun afval nu gratis inleveren. In de havengelden zit voor alle schepen een toeslag waaruit de afvalscheidingkosten worden betaald. Het afval, zoals plastic en afgewerkte olie wordt vervolgens weer verkocht aan bedrijven in de omgeving die deze “grondstoffen” kunnen gebruiken. Zo wordt tot drie keer zoveel afval ingezameld als in het verleden.

Het is interessant om te onderzoeken of er in Houten ook koppelingen tussen bedrijven mogelijk zijn. Zo staat er in Houten-Zuid wel een kleine warmtecentrale. Maar hoe wordt die gevoed? Misschien is een biomassa energiecentrale ook voor Houten rendabel.  De schaalgrootte in Zeeland was echter wel veel groter dan de schaalgrootte in Houten, dus of het uitkan is natuurlijk maar de vraag. Maar in principe is het natuurlijk veel logischer om met lokale biomassa regionaal energie op te wekken, dan dat je eerst het restafval met vrachtwagens ver weg brengt en dan weer terug laat komen als energie.

Groetjes uit het zonnige groene Houten,
Tijm Corporaal