Bijdrage GroenLinks aan Algemene Beschouwingen over Collegeprogramma 2010-2014

Op dinsdag 29 juni heeft David Jimmink (die tijdelijk de taken van Andor van Dijk waarneemt) een kritisch en ondersteunend geluid laten horen bij de Algemene Beschouwingen.

Deze Algemene Beschouwingen werden gehouden naar aanleiding van het Collegeprogramma 2010-2014 (“Houten werkt”).

Bij de algemene beschouwingen diende GroenLinks ook een amendement in waarin de paragraaf in het Collegeprogramma over citymarketing werd verbreed van alleen zakelijk toerisme naar zakelijk en niet-zakelijk toerisme. Met een positief advies van het College – alle door andere door andere partijen ingediende moties en amendementen hadden een negatief advies – werd het amendement raadsbreed, op de leden van de PvdA na, aangenomen.

De toespraak:

Houten is een slaapstad!

Zo kwam onze prachtige en bruisende gemeente in de media tijdens de Giro d’Italia (en zoals sommige toehoorders nog weten, vorig jaar ging onze bijdrage over wielrennen, dus slaan we hier een mooie brug). Over of Houten een slaapstad is of niet heeft GL een duidelijke mening, namelijk beslist niet, maar het is wel onze vurige mens om het lome slaperige wat Houten is een beetje te voorzien van een gezonde dosis fairtrade-koffie of door bruisende activiteiten die georganiseerd worden vanuit alle hoeken van de Houtense samenleving.

Als Houten een slaapstad is, dan is Houten ook een droomstad, want bij slapen hoort dromen. Het vorige college heeft geïnvesteerd in voorzieningen die onze snel uitgedijde gemeente veel leefbaarder heeft gemaakt. Onze dromen van een sociale en duurzame gemeente kwamen in de afgelopen collegeperiode tot bloei, maar het lijkt erop dat de lijn, die nu gekozen wordt voor de komende jaren, betekent dat er even geen ruimte is voor extra dromen: het cultuurplein aan De Slinger heet geen cultuurplein meer maar wordt misschien een intiem plein, we breken met de duurzame trend want er komen geen extra windmolens als het aan mijn collega’s aan de rechterzijde ligt en in Houten Noord wordt het aantal bomen drastisch verlaagd.

Daarnaast is het voornemen van het college om te bezuinigen op dat wat Houten een bijzondere kwaliteit geeft: de openbare ruimte, cultuur en sport. OK, er staat dat de kern van onderwijs, sport en sociaal-cultureel werk in stand blijft, maar wat is de kern hiervan, en is dat wel een gezonde kern, zeker als je realiseert dat voor cultuur en sport in Houten nu al benedengemiddeld t.o.v. landelijke benchmarks wordt uitgegeven. En: wordt er ook rekening gehouden met stapeling van effecten, de provincie en het Rijk bezuinigen immers ook op de zachte kant van de uitgavenkant?

Al met al, hoe vaker je het collegeprogramma leest, hoe vager het wordt en hoe minder je door krijgt wat je kunt verwachten als volwassen oppositiepartij. We kunnen kortom niet inschatten of het nou een droomprogramma is of een nachtmerriecollegeprogramma. Gezien de onzekerheden die in dit collegeprogramma staan, kunnen wij niet instemmen met dit collegeprogramma 2010-2014, maar zullen er kennis van nemen (schrijf meteen op: dit is een stemverklaring).

Daarnaast zijn er nog een paar dingen in het programma waar wij ook niet ‘gewoon’ kennis van kunnen nemen omdat we er helemaal niet blij van worden, namelijk:

  • Wij zijn het niet eens met het afschaffen van de milieu- en natuureducatie. In het kader van het onlangs vastgestelde Milieubeleidsplan snappen wij deze maatregel niet
  • Wij kunnen ons beslist niet vinden in het herinvoeren van de lex silentio positivo (met name ten aanzien van de kapvergunning) in combinatie met het verminderen van het aantal ambtenaren. GL kwam onlangs ter ore dat ziekteverzuim en werkdruk van het ambtenarenapparaat bovengemiddeld hoog is. En daarop redenerend: hoge werkdruk, minder ambtenaren, de kans dat er een termijn overschreden wordt en een aanvraag dus als vanzelf verleend wordt dan groter. En daarom zou de lex silentio positivo niet moeten worden ingevoerd, want dat is zo niet goed voor de kwaliteit van uitvoering van ons beleid
  • Wij zijn geen voorstander dat eenvoudige bouwvergunningen vergunningsvrij gemaakt worden.
  • En wij hebben echt grote bezwaren tegen de kosten die de gemeente telkens plust om technische faciliteiten te verbeteren. In de eerste BeRap van dit jaar staat bijvoorbeeld 30.000 euro extra uitgaven genoemd om gestegen telefoonkosten op te vangen, en van die 30.000 euro is zo’n 10.000 euro uitgeven om de paar PDA’s in het gemeentehuis te laten synchroniseren als je de voordeur binnenstapt. Dat klinkt raar in onze oren als je je realiseert dat we nu al benedengemiddeld geld uitgeeft aan sport en cultuur
  • En GroenLinks heeft moeite met de impuls voor citymarketing. Zoals ik al zei: GL vreest dat de leefbaarheid van Houten verminderd wordt en snapt daarom niet waarom wij wel aan citymarketing voor zakelijk toerisme gaan doen. Door goede leefbaarheid van een stad verkoopt de stad als vanzelf. Inwoners zijn de beste ambassadeurs. Wij dienen daarom een amendement in waarin de impuls van de citymarketing verbreed wordt naar ook niet-zakelijk toerisme

Tot slot: Houten is natuurlijk geen slaapstad! Houten is rustig en heeft een dorpse kwaliteit, maar ondertussen bruist Houten alom. GroenLinks wil niet dat de komende bezuinigingen leiden tot verschraling van de leefbaarheid van Houten en dat Houten zo saai wordt dat je er vanzelf indut of eruit vertrekt. GroenLinks zal dus de komende vier jaar alert – al dan niet onder invloed van een kop fair trade koffie – in de gaten houden of de samenleving van Houten aantrekkelijk en bruisend blijft. En dit natuurlijk naast al onze andere speerpunten: duurzaamheid, zorg, minima, vrijwilligers en mantelzorgers en wat dies meer zij.