Bijdrage GroenLinks in debat over aansluiting op A12 (Salto)

In de debatraad is gesproken over de aansluiting van Houten op de A 12 door het buitengebied van Bunnik.

Raad 27 november

Agendapunt 3 Project A12 Salto

De MER heeft een aantal gebreken.

Mede daarom en om procedurele redenen zal de gemeenteraad van Bunnik naar verwachting, de MER niet aanvaarden.

Waterleiding bedrijf Vitens, waarvan Houten overigens aandeelhouder is, doet een beroep op ons de MER niet te aanvaarden.

Van beide nogal heftig, en moet ook bezien worden vanuit hun perspectief.

Alle informatie wegende en bekeken vanuit het Houtens perspectief, zal de fractie van GroenLinks de MER aanvaarden.

GroenLinks is voor verbetering van de N410 en bestaande N229 omdat dit volgens het MER rapport het Meest Milieuvriendelijke Alternatief is.

Afgezien van het viaduct over de A12 zit er in het begin niet zoveel verschil tussen deze beide tracés.

Op den duur zal toch ook de aansluiting van de N229 op de A12 moeten worden verbeterd.

Daarom kun je er maar beter nu meteen in investeren.

Daarbij komt bij dat de reistijd over het Rijsbruggerwegtracé korter zal zijn, met als gevolg dat de mensen uit de trein en van de fiets stappen en weer in de auto kruipen.

Per saldo levert dat meer autokilometers op dan we door het kortere tracé denken te besparen.
GroenLinks pleit voor de variant die het comfortabeler maakt voor fietsers en OV gebruikers en niet comfortabeler voor autogebruikers.

MMA en Rijsbruggerwegtracé lopen grotendeels over het grondgebied van Bunnik.

Onze buren moeten samen met ons, een primair Houtens probleem oplossen.

Bunnik verliest daarbij niet alleen een stuk buitengebied; Bunnik krijgt er een hoeveelheid auto’s bij.

Gijs van Leeuwen zei bij het recreatieplas debat: wat is in it for us. Ofwel wat is in it for Bunnik?

Mijn opa zei in zo’n geval: wat gij niet wilt dat u geschiedt doe dat heel voorzichtig.

En iemand uit Bunnik zei voor wat hoort wat.

Onze raad moet een wijs besluit nemen, waar ook Bunnik zich in kan vinden.

Ook daarom is de MMA het best; want hij is het goedkoopst en dan blijft er nog geld in de knip voor de Bunnikside (Bunnik oost).

Met betrekking tot de financiën constateren wij dat er nog een gat is van € 4,1 mln.

GroenLinks wil niet dat dit bedrag uit de pot voor mitigerende maatregelen wordt gedekt. Daartoe zullen wij in de besluitvormende raad een motie indienen.

GroenLinks is voorstander van het starten van een bestemmingsplan voor dat tracé dat in breed perspectief het meest duurzaam is.

(Ad van Heuven)