Bijdrage over het milieubeleidsplan

Van Andor van Dijk

In tijden van crisis staan helden op! De gemeente Houten staat met dit milieubeleidsplan duidelijk op. U allen ook? We hebben er even op moeten wachten, maar nu hebben we iets om trots op te zijn. Hulde aan de wethouder en het ambtenarenteam, dat hieraan heeft meegewerkt, waaronder de heren Harms en Helling. Hiermee zijn ze genomineerd voor een GroenLinks Groen Lintje. Uiteraard willen we het milieubeleidsplan ook zoals het hoort vaststellen. Vandaar dat wij een amendement met het CDA hebben gemaakt.

We steunen de wethouder milieu van harte in zijn ambities. Goed dat hij eerst heeft durven dromen.

 • Blijft het bij Dromerij? Bij het lezen van het milieubeleidsplan kreeg ik als eerste gedachte: “I have a dream” (Martin Luther King, 1963)

 • Gelukkig kreeg ik vervolgens bij het lezen van de Activiteitencatalogus en de beantwoording van de vele vragen uit het RTG (waarvoor dank!) als tweede gedachte: “Yes, we can!” (Barack Obama, 2009). Geweldig dat de duurzame burger en duurzame ondernemers serieus worden genomen. Verstandig, dat er grote inzet op communicatie gaat plaatsvinden, zowel intern als extern. Laten we onze 7 milieuprincipes maar goed uitventen en ervoor zorgen dat iedereen betrokken raakt!

 • Uiterlijk in 2040, het jaar dat ik volgens de huidige AOW-afspraken met pensioen hoop te gaan, wil ik de gedachte hebben: “Het is ons gelukt! Groen, dat werkt in Houten!” GroenLinks heeft er alle vertrouwen in, dat onze milieuwensen worden uitgevoerd:
   
  1. een tweede windpark (want hoe halen we anders de doelstelling energieneutraal?)
    
  2. het actief energie-informatiepunt wordt een groot succes;
    
  3. we krijgen een MEC (Milieueducatief centrum) en een eigen stadsbioloog;
    
  4. alle bedrijven worden verplicht een vervoersplan te gebruiken;
    
  5. de pizzakoeriers hoor je niet meer (want die rijden elektrisch);
    
  6. schijnwerpers op het gemeentehuis zijn not done;
    
  7. alle straatverlichting wordt dimbaar;
    
  8. alle winkeldeuren gaan 's winters dicht (we houden op met stoken voor de vogels) en ’s zomers ook (de vogels hoeven geen kou te lijden);
    
  9. 's avonds en ‘s nachts zijn de lampen uit bij winkels/kantoren (de kerstverlichting in de nachtelijke uren is ook uit).
    
  10. en door heel Houten zijn er op 29 mei klimaatstraatfeesten….

We zien er naar uit om met het nieuwe college het dynamisch uitvoeringsprogramma uit te mogen werken. Om richting aan het uitvoeringsprogramma te geven hebben we meegetekend met de motie van de PvdA. GroenLinks heeft zin in de toekomst!