Bijzondere bomen in Houten houden extra bescherming

Op voorstel van GroenLinks heeft de gemeenteraad van Houten besloten om voorlopig geen vergunning van rechtswege toe te passen in de procedure van de kapvergunning.

Het college van B&W stelde aanvankelijk voor om in de Algemene Plaatselijke Verordening, bij de aanvraag voor een kapvergunning, het verlenen van vergunning van rechtswege (lex silencio positivo) in te voeren. Houten heeft een zeer liberaal stelsel voor het kappen van bomen. Kappen mag altijd, tenzij de betreffende boom op de lijst Bomen met bijzondere waarde staat. In Houten zijn dat slechts 357 bomen, een fractie van het totale aantal bomen in Houten.

Gelukkig kwam het college met de mededeling dat zij bij nader inzien, ons amendement kon steunen. En gelukkig deden PvdA, HB, ITH en CU (15 stemmen) dat ook. Tegen ons amendement stemden VVD, D66, SGP en CDA (11 stemmen). Van de VVD kun je dat verwachten. Kennelijk gaat bij D66 het liberalisme boven bescherming van natuur en groen. En bij SGP en CDA gaat het liberalisme kennelijk boven het zorgvuldig beheren van Gods schepping.

(Ad van Heuven)