Bron Gemeente Houten Startnotitie Woningbouw Tuurdijk ‘t Goy

Bouwplannen 't Goy: liever goedkopere woningen

GroenLinks was aanwezig bij het rondetafelgesprek over de startnotitie voor de bouwplannen aan de Tuurdijk in 't Goy. De startnotitie geeft de kaders weer, waarna de omwonenden met de gemeente en de projectontwikkelaar in gesprek kunnen over de precieze invulling. De gemeente heeft echter al best veel ingevuld en geeft dat ook toe.

Het is namelijk een moeilijk financieel plaatje omdat er eerst een bedrijf (vleesverwerker de Wit) uitgekocht moet worden en die panden gesloopt moeten worden. Dan ontstaat er al snel een groot verlies op het totale project, maar de gemeente en de provincie zijn bereid om 3-4 ton bij te leggen. Het gevolg hiervan is dat 7 van de 12 door de gemeente bedachte huizen in het midden en hoge segment zitten. 

 

Omwonenden riepen op tot een gesprek over deze verkaveling, want er is meer behoefte aan goedkope woningen, zowel koop als huur. Zij pleiten voor de Goyse jongeren die willen blijven en dit soort dure huizen niet kunnen kopen. Ook GroenLinks hoopt dat de nu ingetekende dure huizen vervangen kunnen worden door meerdere goedkopere woningen. GroenLinks kreeg de toezegging dat de gemaakte rekenmodellen voor een andere verkaveling beschikbaar gesteld zullen worden. Wordt vervolgd!