CASA-kliniek

GroenLinks heeft kennis genomen van de gestelde politieke vragen over de vestiging van een CASA-kliniek naast de Eskolkerk in Houten.

CASA-klinieken bieden zorg op het gebied van anticonceptie, seksualiteit en onbedoelde zwangerschap. Bij deze klinieken kan de cliënt terecht voor alle vragen rond geboortebeperking. Zie voor meer informatie www.casa.nl.

Voor GroenLinks is het een belangrijke verworvenheid dat we in Nederland het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen goed hebben geregeld en ook zorgvuldige begeleiding geven aan vrouwen die te maken hebben met onbedoelde zwangerschap. Omdat er in Midden-Nederland een tekort aan kwalitatief goede hulpverlening is, en wij vóór goede informatie en zorg rond geboorteregeling en zwangerschapsonderbreking zijn, heeft GroenLinks Houten geen bezwaar tegen de komst van de CASA kliniek in Houten.

Lees meer:
Abortusstandpunt GroenLinks