Vorige week maakten de twee raadsleden van coalitiepartij ChristenUnie, Rene Speksnijder en Griette Vonck-Moes, bekend vanwege persoonlijke redenen na het zomerreces per 1 september a.s. te stoppen met hun werk als raadslid van de gemeente Houten.

Gelukkig is direct duidelijk geworden dat zij worden opgevolgd door mensen die al in of dicht bij de ChristenUnie-fractie zaten en het coalitieakkoord volledig onderschrijven. 
In de komende periode worden Agna van Rees en Rombout Soldaat ingewerkt zodat ze een goede start kunnen maken na het zomerreces.

Daarnaast werd ook bekend dat wethouder Jana Smith-Visser van de ChristenUnie zich genoodzaakt voelde om haar functie neer te leggen. Dit omdat er voor de toekomst te weinig politieke steun was om haar werk als wethouder te kunnen doen. Erg spijtig en natuurlijk een persoonlijk drama. Wij wensen haar dan ook veel sterkte!
Naast deze nieuwe feiten is al langer bekend dat de wethouder van de VVD, Herman Geerdes, na 10 jaar wethouderschap een baan gevonden heeft buiten de politiek. De Houtense VVD is momenteel bezig met de selectieprocedure om een waardig opvolger te kiezen. De verwachting is dat deze nog voor 1 mei bekend gemaakt kan worden.

Inmiddels hebben de wethouders en fractievoorzitters van de coalitiepartijen een stevig en goed gesprek gehad over de ontstane situatie. In een door het verspreide coronavirus toch al pittige tijd, is het vertrek van een wethouder en de aankondiging dat twee raadsleden van dezelfde partij na het zomerreces vervangen worden, een zeer ongelukkige samenloop van omstandigheden.
Eén ding staat echter als een paal boven water; we staan allemaal achter het coalitieakkoord en gaan daar gewoon mee verder om het beste te doen voor de inwoners van Houten. We hopen jullie snel te laten weten welke de wethouderskandidaten zijn.

Wij begrijpen dat er zorgen kunnen ontstaan over de continuïteit van bestuur. In het college zijn afgelopen vrijdag de portefeuille-onderdelen van wethouder Jana Smith voor de korte termijn herverdeeld, zodat continuïteit van de werkzaamheden is gegarandeerd.

Alle werkzaamheden zijn daarmee voor de komende tijd in goede handen.Daarnaast worden er natuurlijk allerlei maatregelen genomen om tijdens de coronacrisis als gemeente de juiste dingen te kunnen doen.

Aanstaande dinsdag zal met alle fractievoorzitters uit de Houtense gemeenteraad worden overlegd, want we hebben alle politieke partijen hard nodig om deze crisis, waar de wereld en de gemeente Houten zich momenteel in bevinden, het hoofd te kunnen blijven bieden’

Cora Gerritsen, Kees van Dalen, Tijm Corporaal, Hilde de Groot, Eef Stiekema, Herman Geerdes en Rene Speksnijder.