Foto door Jeroen Romijn
Foto door Jeroen Romijn

Collegeprogramma vastgesteld

Op 18 september heeft de Raad het collegeprogramma vastgesteld. In dit programma worden de plannen van het coalitieakkoord tussen CDA, CU, VVD en GroenLinks voor de periode 2018 – 2022 uitgewerkt. Als GroenLinks bevonden wij ons in de opmerkelijke situatie dat we weinig op het stuk aan te merken hadden, omdat het natuurlijk mede ons stuk is.

In de bijlage is het Collegeprogramma 2018-2022 “Ondernemend, duurzaam en dichtbij!” opgenomen.

GroenLinks is blij met veel voornemens in het collegeprogramma. Toch hadden we enkele aandachtspunten:

  • Het klimaat verandert. De tijd dringt! Hoe bereiden we ons als zo goed mogelijk voor op de noodzakelijke veranderingen? Als we in 2040 een energieneutraal willen zijn in 2040 moet er nog heel veel gebeuren? Als alle bestaande plannen worden uitgevoerd zijn we er nog lang niet.
  • Er wordt gesproken van voorspoed. Maar veel Houtense gezinnen profiteren niet mee. We moeten niet denken dat maatschappelijke organisaties alles zelf kunnen doen. We riepen de gemeente op om deze instellingen te ondersteunen door ook te bemiddelen bij het vinden van passende huisvesting. De motie van de CU steunden wij daarom graag. De motie werd aangenomen.
  • Sommige culturele instellingen staan onder druk. We werken in Houten met een Evenementenfonds, maar daaruit kunnen niet alle initiatieven worden betaald. De raad nam met onze steun een motie aan om het Evenementfonds uit te breiden en de wethouder Cultuur Jan Smith-Visser kreeg via een door ons ondersteunde motie van ITH de opdracht om snel in gesprek te gaan met het Houtense Muziek Collectief.

Hieronder kunt u de volledig raadsbijdrage van GroenLinks en het Collegeprogramma terugvinden.