Cultuur is overal!

Onze fractievoorzitter Hilde de Groot vroeg in het Groentje aandacht voor cultuur in Houten. In februari zien we de creativiteit van Houtenaren tijdens het carnaval, maar ook elders in Houten bruist het van de creativiteit. Kijk maar naar de vele festivals zoals Loeren bij de Boeren, maar ook de fanfares, koren en het theater laten veelvuldig van zich horen. 

In Houten is de laatste jaren enorm bezuinigd op cultuur. Het huidige college heeft de bijdrage per inwoner zo ver teruggebracht, dat vergelijkbare gemeentes inmiddels het dubbele uitgeven aan cultuur! GroenLinks heeft zich daar altijd tegen verzet. Cultuur is belangrijk voor het welzijn van mensen en hun zelfontplooiing. Daarnaast is het belangrijk voor bijvoorbeeld de arbeidsmarkt, want de bilbiotheek werkt hard aan het tegengaan van laaggeletterdheid. In Houten is een flink percentage van de mensen laaggeletterd en dat zorgt dat eenzaamheid en werkloosheid op de loer liggen. De grote bezuinigingen op de bibliotheek moeten dan ook teruggedraaid worden. Cultuur verdient meer aandacht in Houten!

De volledige column kunt u lezen door hier te klikken.