De bomenwal is ons dierbaar: actief beleid is nodig

GroenLinks vraagt aandacht voor de bomen die Houten zo mooi maken. We hebben een rondweg met een dubbele rij kastanjes die dreigt te verdwijnen. Onze motie kreeg helaas te weinig steun, maar dit punt zullen wij stevig in de gaten blijven houden!

In de begroting voor 2011 werd de kans dat deze kastanjes door ziekte zouden bezwijken geschat op 50%. Voor dit jaar wordt de kans zelfs geschat op 80% dat alle 2700 kastanjes binnen enkele jaren dood gaan. Er is geen voorziening opgenomen  voor het herplanten van bomen. Er ligt ook nog geen plan van aanpak.

GroenLinks vindt dat dit niet kan. Houten is Houten door de bomen en het is vooral zomers ook een natuurlijk geluidsbarrière. Daarom hebben wij een motie ingediend waarin we het college oproepen actief de keuze te maken dat de bomenwal moeten blijven. Door nu al actie te ondernemen kan voorkomen worden dat straks de bomen dood zijn en er niet is voorzien in vervanging.