David Jimmink in de raadszaal

De Steenen Poort: het eerste debat

Lees hier de inbreng van Groen Links over inbreidingslocatie de Steenen Poort in de raadsvergadering van 20 september 2011.

Tijdens de raadsvergadering van 20 september 2011 is o.a. gedebatteerd over de inbreidingslocatie De Steenen Poort in de wijk De Poorten. Op deze plek zijn op dit moment de sportvelden van drie sportverenigingen, waaronder de hockeyvereniging gesitueerd, maar aangezien deze sportvelden aan vervanging en uitbreiding toe zijn is besloten nieuwe aan te leggen op De Meerpaal (tussen de weg De Rede en het Amsterdam-Rijnkanaal). Er komt dus stuk binnenstedelijk grond vrij die gebruikt kan worden voor woningbouw.

In het voortraject heeft de gemeente steken laten vallen wat betreft het inlichten van omwonenden over dat het gebied herontwikkeld gaat worden, maar ondertussen is er een actief bewonersplatform De Steenen Poort geformeerd die actief met de gemeente in gesprek is over in invulling van het gebied. Het grote zorgpunt van het bewonersplatform is dat het gebied erg “stenig” (dicht- en/of hoog bebouwd) wordt aangezien er door de gemeenteraad heel wat randvoorwaarden zijn gesteld, o.a. 30% sociale woningbouw, € 1,5 miljoen euro positief saldo ten behoeve van de aan te leggen sportvelden op De Meerpaal en heel wat eisen uit de in 2009 door de gemeenteraad vastgestelde Kwaliteitsleidraad Veranderlocaties. Bovendien is een groot deel van het gebied onbebouwbaar omdat er archeologie in de grond zit.

In de debatraad heeft GroenLinks Houten aandacht gevraagd voor twee zaken. In de eerste plaats voor borging van de participatie van omwonenden, onder andere het bewonersplatform, wat formeel niet goed geregeld was. Ook andere partijen hadden die mening, dus na het debat deed wethouder Van Dalen de toezegging een notitie te schrijven waarin beschreven wordt hoe de bewonersparticipatie plaats gaat vinden en wat betrokken burgers kunnen verwachten van de gemeente.

Als tweede punt had GroenLinks over de druk op het gebied vanwege de vele randvoorwaarden, waarvan de belangrijkste is de € 1,5 miljoen positief planresultaat. Dit is een eenzijdige koppeling tussen het plan de Stenen Poort en de Meerpaal en GroenLinks zou hier graag een dubbele koppeling van maken zodat, als er geld overblijft op De Meerpaal dit terugstroomt naar de Stenen Poort zodat de druk op de planvorming en uitwerking minder groot wordt. Helaas kregen wij de andere partijen hier niet in mee zodat een amendement van GroenLinks hierover uiteindelijk verworpen werd.

Het debat is terug te zien op http://videodocs.houten.nl/Rv20110920_Regulier.htm onder agendapunt 4.