De Tour de France is weer begonnen!

Bijdrage van GroenLinks Houten aan de Algemene Beschouwingen van 7 juli 2009.

De Tour de France is weer begonnen!

In de voorbereiding van deze Algemene Beschouwingen realiseerde ik mij dat de Houtense politiek veel trekken heeft van de Tour de France, ’s werelds grootste professionele etappenkoers. Elk politiek jaar is te zien als een zware etappe, maar het gaat om de totale koers. Met plezier kijkt GroenLinks terug op de verreden etappes, waarin GroenLinks gedreven meefietste in de kopgroep: de coalitie.

Een gemeente besturen is topsport, dat geldt zeker voor een middelgrote gemeente als Houten waarin de afgelopen drie jaren hard is gewerkt aan het omvormen van een dorp met heel veel versgebouwde huizen naar een stad, waarin de sociale infrastructuur alle nadruk krijgt. Ik denk aan de invoering van de WMO, aan de verbetering van de langdurigheidstoeslag, aan de mogelijkheden van ons theater, aan Sociaal Cultureel Centrum Schoneveld, aan een impuls voor ons Oude Dorp, aan brede scholen, bos nieuw Wulven, etc. etc.

Een topsport is het zeker, want de Houtense burger wil zowel een goede, groene leefomgeving als goede voorzieningen. Bij veranderingen in de leefomgeving wordt er terecht kritisch meegekeken en wordt soms een poging gedaan het proces in de wielen te rijden.

Onlangs hielden wij een interessante informatieavond over nieuwe plannen voor het gebied tussen de bibliotheek en Theater aan de Slinger. Het plan is om aan het plein van alles te combineren: een OV knooppunt; kantoren, een Centrum voor Jeugd en Gezin, een brede school en zelfs woningen in een woontoren, die misschien wel even hoog wordt als de woontoren die nu al bij het Rond staat. Hoe deze plannen financieel en praktisch uitgevoerd kunnen worden is nog mistig. GroenLinks wil graag dat er een cultuurplein komt, een plek waar je Trots kunt zijn op Houten, ook omdat er straks (als het aan GroenLinks en onze ambitieuze centrumwethouder ligt) een fietsflat staat.

Terugdenkend aan die avond kan ik mij niet onttrekken aan het beeld van de Mont Ventoux, de roemruchte berg in de tour waarvan de toppen vaak in mist zijn gehuld en waar menig wielerfanaat al de kuiten op gebroken heeft. Soms lijkt het alsof ons college tegen eenzelfde helling als de Mont Ventoux aan moet rijden, een helling van 10% namelijk: het dossier windmolens is daar een voorbeeld van, en ook het dorpshuis Schalkwijk lijkt voor wethouder Koudijs een Tour de force te worden. Ook denk ik natuurlijk aan de kredietcrisis waarvan haar financiële gevolgen onze begroting in het wiel is gaan zitten. Het wordt tijd dat het college de mist optrekt van nog een groot aantal plannen, zoals wel of geen tweede landmark aan De Slinger, de uitwerking van de startnotities inbreidingen en derde voorzieningengebied, het actieprogramma van het Oude Dorp, etc., zodat we zicht krijgen op de eindstreep van deze 4de etappe en ons kunnen opmaken voor de volgende 4 etappes. Wij roepen het college dan ook op om niet onopvallend in het peloton te blijven, maar om te gaan demarreren.

Beste raadscollega’s: let op!

We willen èn een hoge Houtense kwaliteit èn op onderdelen kwantiteit. Uiteindelijk komen we er vaak uit met een compromis met minder kwaliteit en kwantiteit, die vervolgens net niet genoeg is voor een stads karakter. Bij de bouw is het dan al te klein. Denk aan ons zwembad en ook aan ons nieuwe theater. Laten we, net als wielrenners aan het begin van elk seizoen, bij dergelijke dossiers de juiste keuzes maken: kwaliteit en op onderdelen genoeg kwantiteit.

Ondanks dat we in de vierde etappe “Mont Ventoux” nog bergop moeten finishen, zijn er al drie etappes gewonnen en dat verdient hulde. En zoals na elke etappe de beste renners worden beloond met een gele, groene, bolletjes- en witte trui, wil ik graag overgaan tot een alternatieve prijsuitreiking aan de Contadors, Armstrongs en Menchovs in ons midden, onze wethouders. In dit geval geen mooie tricots, maar toepasselijke prijzen op het gevoerde beleid.

 1. Wij willen beginnen met Wethouder Wagenmans. Voor hem hebben wij een fair trade energiereep gekocht. Gezien de komende sombere financiële perikelen leek het ons dat hij wel een energy boost (geen doping) kan gebruiken om van het dal in de begroting nog een groene vallei te maken. Uiteraard is de reep Fair Trade, omdat we blij zijn met zijn ambities om van Houten een Millennium- en een FairTradegemeente te maken. Ook willen we Wagenmans als wethouder van openbare werken aanmoedigen met de vergroening van het onderhoud, zoals het nieuwe maaibeleid. Hopelijk leidt dit tot een grotere diversiteit in onze flora en fauna.
   
 2. Voor Wethouder Van Dalen hebben wij een tas gered van het grofvuil. Kennelijk had de vorige eigenaar niet door dat deze prima ingeleverd had kunnen worden bij… de kringloopwinkel! De kringloopwinkel is in de afvalketen en het streven van cradle to cradle een belangrijke schakel. Met deze prijs hoopt GroenLinks dat het nieuwe milieuvriendelijke pand voor de kringlooporganisatie snel gerealiseerd wordt, en dat naast de kringloopfunctie ook herstelwerkzaamheden aan fietsen uitgevoerd kunnen worden! Dhr. Van Daalen heeft in onze ogen het hart op de goede milieu-plaats en is van hieruit hard aan het broeden op een gloednieuw milieubeleidsplan, waarin hij de raad als superknecht tot nu toe goed meeneemt. Wij zien dus uit naar een ambitieus meerjaren-milieubeleidsplan waarin niet alleen een invulling wordt gegeven aan onze eerste doelstelling van 11% duurzame energie, maar ook een begin wordt gemaakt met de volgende 89%! Even vreesden wij dat, met de zeespiegelstijging in zicht, wij ons alsvast konden gaan voorbereiden op de titel Houten Waterfietsstad 2029, maar gezien de ambities van wethouder Van Dalen heeft GroenLinks zin in de toekomst.
   
 3. Voor Wethouder Kallen hebben wij een bouwpakket van een bus gekocht. De keuze voor een bouwpakket is duidelijk, omdat je bij haar in eerste instantie denkt aan bouwen zoals in Castellum. Maar de keuze voor een bus is natuurlijk opmerkelijk, omdat ook in Houten de VVD wordt geassocieerd met de auto. Toch hebben we voor haar een bus gekocht, omdat ze werkt aan het verbeteren van het openbaar vervoer in Houten en haar positieve inspanningen in het BRU voor de OV+++++ variant (studies Verder) en niet kiest voor alleen het gebruikelijke asfalt. Wij hopen dat mevrouw Kallens inspanningen goede structuurvisies en bestemmingsplannen gaan opleveren. Bestemming natuur op het Eiland van Schalkwijk met als omschrijving Natura-2000? !

  Ook willen wij natuurlijk de inspanningen van mevrouw Kallen noemen voor de bewoners van de Waaijensedijk. Dit dossier gaf een paar jaar geleden serieuze stenen en kuilen op haar weg, maar ondertussen hebben wij vernomen dat het wind in de rug heeft gekregen en wij kunnen zelfs gaan uitzien naar verblijfsrecreatie in dat gebied.
   

 4. En dan een prijs voor Wethouder Koudijs! Naast onderwijs, kleine kernen, monumenten, zoals een Station op wielen, en het op de kaart zetten van de cultuursector, staat sport hoog op zijn agenda. Een wielerbaan in het derde voorzieningengebied is waarschijnlijk nog een fietsbrug te ver. Toch waren er wat zachte banden op zijn weg, zoals een failliete bouwer van het theater, scholen met te weinig leerlingen en recent een petitie over de bouw van het Dorpshuis Schalkwijk (hé: Tour de France en Tour de Schalkwijk dat past aardig). Wethouder Koudijs is onlangs bij de behandeling van de Visie Recreatie en Toerisme uitgedaagd om met de fiets via Tull en ’t Waal naar de Plofsluis in Nieuwegein te fietsen. Wij hopen dat hij dit gaat doen en wensen hem uiteraard geen zachte banden meer toe. Mocht het toch gebeuren, dan hebben wij hierbij de ultieme remedie: een bandenplakset. Twee fietsbruggen over het Amsterdam-Rijnkanaal: Go for it!
   
 5. En dan blijft Wethouder Teeuwen over, onze jeugdwethouder en belangrijke kopvrouw op het gebied van jeugd. De jeugdploeg van het kinderrijke Houten is een hele grote - en Nicole heeft zich de laatste jaren hard ingespannen om de obstakels in het parcours dat opgroeien heet voor te zijn. Ook is ze bezig om het vangnet voor de jongeren, die te dicht in de buurt van de berm of een ravijn fietsen te optimaliseren. Grote hulde hiervoor: Houten is windvanger in de ontwikkelingen op het gebied van jeugdbeleid en daar kunnen wij trots op zijn. Maar ook heeft Nicole veel bereikt op het gebied van het bruisen in de wijken, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van de wijkcentra. Als je aan Wethouder Teeuwen denkt, denk je aan het bruisen in ‘bouwen, binden, bruisen’, en daarom is geen cadeau toepasselijker voor onze wethouder jeugd dan twee flessen Jip en Janneke-champagne in onze GroenLinks-kleuren (alcoholvrij uiteraard, want jeugd en alcohol gaan niet samen…).

Afsluitend: de afgelopen collegeperiode was - met de finish van onze vierde etappe in maart 2010 in zicht - een prachtig stuk van de tour, waarin de renners uit de raad ook mooie demarrages hebben gedaan en soms met zwaar bergverzet werden achterhaald door collega’s of de feiten. Op een positieve manier is in gezamenlijkheid gebouwd aan een Houten dat bouwt, bindt en bruist. De tijd komt er nu aan dat de sprinters uit het peloton naar voren komen en gaan excelleren in de komende ploegentijdrid, de gemeenteraadscampagne na de zomer. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat het coalitiepeloton, waarin wij de afgelopen jaren hebben gezeten, ons goed is bevallen. Wij zijn klaar voor de volgende 4 etappes, waarin we:

 • verder gaan bouwen aan een bloeiende, relaxte, creatieve, voor onze kinderen gezonde en veilige samenleving
 • waarin wij omzien naar elkaar en
 • waarin wij gezond en gelukkig oud kunnen worden in een schone, stille (en toch bruisende!) leefomgeving waarin hopelijk veel gefietst gaat worden. Zonder doping!

In relatie tot onze geweldige Fietsstad 2009 bied ik ter controle bij deze het potje urine van GroenLinks aan onze Chef d’equipe, burgemeester Lamers: GroenLinks is open en transparant en voor een eerlijke competitie!