Dode vissen in Houten-Castellum

Dode vissen in de gracht bij Houten-Castellum

Een aannemer heeft bij het leegpompen van een stuk gracht bij Houten-Castellum maandagavond tientallen vissen gedood. Raadslid David Jimmink nam direct poolshoogte en vroeg de wethouder nog diezelfde avond om duidelijkheid. GroenLinks constateert dat dit helaas niet het eerste incident is. Jimmink zal wethouder Geerdes om opheldering vragen hoe het gemeentehuis omgaat met controle en toezicht bij bouwactiviteiten.

Gisterenavond vernam raadslid David Jimmink dat een aannemer bij het leegpompen van een stuk gracht bij Houten-Castellum tientallen vissen heeft gedood. David Jimmink is er direct heen gegaan om poolshoogte te nemen. Omwonenden en enkele mensen van de Milieuwerkgroep Houten waren er ook al snel bij om foto’s en video te maken, die daarna geplaatst werden op dichtbij.nl en YouTube. Regionale en lokale kranten reageerden hierop en schreven er daarna ook over. Omwonenden hebben aangifte gedaan bij de politie.

David Jimmink heeft maandagavond de verantwoordelijk wethouder Herman Geerdes om meer duidelijkheid gevraagd. De wethouder was nog niet op de hoogte van het incident en ging direct bellen met de verantwoordelijk ambtenaar. Dinsdagochtend bleek de bouwlocatie opgeruimd te zijn en de dode vissen weggehaald. De bouw leek stil te liggen. Het is momenteel wachten op een officiële reactie van de gemeente.

GroenLinks moet helaas constateren dat dit niet het eerste incident is met betrekking tot het slordig omgaan met dieren bij bouwactiviteiten. In de afgelopen jaren zijn er meerdere geweest, zoals bij de Oosterlaakplas. Het lijkt erop dat de gemeente de regels voor het omgaan met dieren en planten soms te ruimhartig neemt waardoor er grote incidenten, zoals nu bij Castellum, kunnen gebeuren.

GroenLinks zal daarom aan de wethouder opheldering vragen over hoe het incident bij Castellum heeft kunnen gebeuren, en in bredere zin hoe vanuit het gemeentehuis omgegaan wordt met controle en toezicht bij bouwactiviteiten. Door meer het welzijn van dieren en planten op het netvlies van de gemeente en de in Houten actieve aannemers te krijgen, hoopt GroenLinks dat nare voorvallen met dieren en planten in de toekomst zullen worden voorkomen.