Doelen GroenLinks gerealiseerd

Het was op 19 april een spannende raadsvergadering voor GroenLinks. Zo stond de gebiedsvisie Sport en Werklandschap “De Meerpaal” op de agenda en de meerjarige subsidie voor Theater aan de Slinger. We zijn zeer tevreden dat op beide onderwerpen de wensen van GroenLinks grotendeels zijn gerealiseerd.

Compensatieplan weidevogels

Zo werd onze motie (bijgevoegd) om het compensatieplan voor Weidevogels met spoed te gaan realiseren met grote meerderheid aangenomen. Vooraf maakten we ons zorgen om het vrijblijvende karakter van de compensatiemaatregelen. Als de compensatie goed wordt ingevuld zien we dus een toename van weidevogels op het Eiland van Schalkwijk omdat er meer jongen overleven. En dat compenseert de vernietiging van hun woongebied hier. De motie roept de wethouder op om binnen 1,5 jaar de afspraken voor de 45 ha beschermd gebied gemaakt te hebben!

Apart was wel dat alleen de VVD-fractie tegen stemde, terwijl VVD-wethouder Geerdes in het debat had toegezegd dat hij zich zeer zou inspannen om de motie waar te maken. In de voorbereiding op onze motie hebben we zeer prettig samengewerkt met Jan Buys en Paul van Maaren van MilieuWerkgroep Houten en de weidevogelbescherming De Houten Snip. Het is nu aan de gemeente om actief beheerovereenkomsten met de agrariërs op het eiland van Schalkwijk af te sluiten. Dit proces zullen wij de komende jaren natuurlijk blijven volgen. Net als de gebiedsontwikkeling op de Meerpaal.

Theater aan de Slinger

Voor Theater de Slinger lag het voorstel op tafel om de komende 4 jaar een structurele extra subsidie te verlenen van € 120.000,--. GroenLinks wilde nog verder gaan. Of dat lukt moeten we afwachten, want de beslissing voor nog € 30.000,-- voor veiligheid en verdere professionalisering werd aangehouden. Wij vinden dat het theater inmiddels een stevige plaats heeft verworven in Houten. Alleen voor de gebiedsontwikkeling moet er nog wel meer gebeuren, waardoor het theater ook gemakkelijker inkomsten kan genereren. Tijdens de raad werd besloten dat het theater geleidelijk verder verzelfstandigd wordt. Een prima ontwikkeling.

De steun van GroenLinks was dringend noodzakelijk, want de coalitie was zeer verdeeld. Uiteindelijk stemden 4 van de 5 VVD-ers, D’66, GroenLinks en de PvdA voor het raadsvoorstel. Spannender kon het niet: 15 stemmen voor en 14 tegen!

Terugblik

We waren om verschillende redenen tevreden over de vergadering. Naast de behaalde successen waren we ook tevreden over het debat. De collegepartijen waren dit keer bereid hun hart te volgen in plaats van de coalitiediscipline. Dat mag vaker gebeuren!

Ook vonden we dat deze vergadering goed geleid werd door burgemeester Lamers, waardoor gezegd kon worden wat gezegd moest worden. Dat het daarmee wel een latertje werd, namen wij graag op de koop toe.

Namens een tevreden fractie
Andor, David en Tijm