Herinrichting van de Lek

Einde aan onzekerheid woonschepen in de Lek

Afgelopen week heeft de gemeenteraad het Bestemmingsplan Woonschepen vastgesteld. Daarmee komt een einde aan een lange periode van onzekerheid. GroenLinks pleit ervoor om nu ook de laatste onzekerheden voor de bewoners weg te nemen: de financiële uitwerking en de technische uitvoering van het bestemmingsplan.

Lange geschiedenis

Vanaf eind jaren zeventig liggen in de Dode Arm van de Lek woonschepen. In een gemeentelijke notitie Woonschepen van juni 2004 werden nog twee opties genoemd:
Optie 1: bestaande ligplaatsen saneren
Optie 2: herinrichting op basis van een nieuw bestemmingsplan
GroenLinks is heel blij dat optie 2 is uitgewerkt.

In maart 2007 werden we ook nog geconfronteerd met inrichtingsplannen van de provincie. In het AD van 6 maart 2007 was de reactie van de bewoners daarop duidelijk: ‘Dwanghaven’ wekt woede. Deze inrichtingsplannen zijn gelukkig met het bestemmingsplan aangepast.

Zorgen wegnemen

GroenLinks constateert dat het (lange) proces van geven en nemen tot een redelijk bevredigend resultaat heeft geleid voor bijna alle betrokken partijen. De bewoners van de woonschepen maken zich echter behoorlijk zorgen over de financiële uitwerking en de technische uitvoering van het bestemmingsplan, zoals: het verplaatsen van woonschepen, de aanleg van nutsvoorzieningen, de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden.

We weten dat de provincie Utrecht in het kader van het woonschepenbeleid de trekker is van dit project. De gemeente neemt alleen het bestemmingsplan en de riolering voor haar rekening. Het gaat echter wel om ónze inwoners.

Andor van Dijk vroeg tijdens de vergadering aan wethouder Herman Geerdes:

“Kan de wethouder toezeggen dat hij het proces van financiële uitwerking en technische uitvoering, voor zover binnen zijn mogelijkheden ligt, actief zal volgen en waar nodig de inwoners zal informeren over de voortgang?”

De wethouder heeft dit naar onze tevredenheid toegezegd. Daarmee levert hij een bijdrage om de laatste onzekerheden voor onze bewoners weg te nemen.

Diversiteit in wonen

GroenLinks staat voor dat de inwoners van onze gemeente naast ‘gewone woningen’ op diverse manieren moeten kunnen wonen, zoals in woonwagens, woongroepen, ecowoningen en dus ook in woonschepen. Onze gemeente is nu een nieuwe, bestemde woonlocatie rijker.

Hopelijk wordt nu de woonschepenlocatie ook voortvarend heringericht.

Illustratie: Rijkswaterstaat