Eindelijk wijziging beleid plasticinzameling

GroenLinks is blij met het besluit van het College van B en W om vanaf januari 2011 het plastic elke twee weken huis aan huis op te halen.

GroenLinks was hier bij de start van het project al voor en verwachtte toen al dat de investering in extra ophaalkosten zich zou uitbetalen doordat de gemeente veel meer plastic zou ophalen. Helaas gaf het College indertijd aan dat het financieel niet haalbaar was om het plastic kostenneutraal vaker op te halen. Interessant dat het College nu ook tot inzicht is gekomen, aldus Tijm Corporaal. Jammer alleen, dat het nog zo lang heeft geduurd. Immers nu hebben de burgers onnodig lang last gehad van ruimtegebrek doordat zij hun plastic afval moesten bewaren en de bijbehorende stankoverlast die dat veroorzaakte.

Wij vinden trouwens wel dat de inspanningen van burgers om het huisvuil goed te scheiden ook beloond mogen worden. En daar horen we het College helaas nog niet over. Als de inkomsten uit plasticinzameling de extra kosten voor het ophalen overschrijden, dan ligt een verlaging van de Afvalstoffenheffing voor de hand en dat geldt ook als er door de nieuwe aanbestedingsprocedure een financiële meevaller wordt geboekt. We zullen dit zeker in de gaten houden en zijn natuurlijk benieuwd naar de voorstellen die het College hierover nog in petto heeft.

Ook horen we graag of de gemeente initiatieven gaat nemen om ook via bedrijven en sportverenigingen plastic afval in te zamelen door bijvoorbeeld oranje verzamelcontainers te plaatsen. Onze jeugd heeft de toekomst en op het sportveld kunnen we een milieubewuste houding zeker stimuleren. Maar daar kunnen ouders ook aan meewerken, want het hervullen van een eigen flesje heeft wat ons betreft nog steeds de voorkeur boven weggooien en recyclen. Het Nederlandse kraanwater behoort immers tot het schoonste ter wereld. En één waterflesje uit de winkel is even duur als 1000 liter kraanwater!