Foto gemaakt door Jeroen Romijn
Foto gemaakt door Jeroen Romijn

Fort Honswijk: ontwikkelen met veel participatie

Na veel verzet tegen de eerdere procedure, ook van GroenLinks, is men van voren af aan begonnen met de discussie wat te doen met Fort Honswijk? nu met maximale participatie.

Op 18 september 2018 zijn de raads- en commissieleden hierover bijgepraat. Bijna iedereen die iets met het fort te maken heeft, zoals omwonenden, natuurgroepen en ondernemers, heeft zich verenigd in de werkgroep “Fortwerkers”. Deze is bijna klaar met een “Nota van Uitgangspunten”, een kader voor alle toekomstige activiteiten op Fort Honswijk. Als het goed is, komt deze nota begin 2019 naar de gemeenteraad ter vaststelling. Daarna wordt de procedure gestart waarin iedereen die iets op het fort wil doen een plan kan indienen. Er zal dan gekeken worden welk plan het beste bij de uitgangspunten past, en na de selectie kan men in 2021 echt aan de slag met de herontwikkeling. Maar ook nu al is het fort de moeite van het bezichtigen waard. 

Foto gemaakt door Jeroen Romijn
Foto gemaakt door Jeroen Romijn