Gast van de Raad

De gemeente krijgt er steeds meer taken bij. De gemeenteraad moet zich daardoor over steeds meer zaken uitspreken. Hoe werkt dat eigenlijk? Wilt u weten hoe de gemeenteraad werkt en hoe u als burger invloed kunt uitoefenen? Neem dan eens een kijkje achter de schermen van de gemeenteraad en geef u op als Gast van de Raad.

Uw gemeente krijgt steeds meer taken erbij, participatie, jeugdzorg en de algemene wet bijzondere ziektekosten (awbz). De gemeenteraad moet zich door deze ontwikkelingen over steeds meer zaken uitspreken, maar hoe werkt dat eigenlijk? Wilt u weten hoe de gemeenteraad werkt? Heeft u als inwoner alleen invloed bij gemeenteraadsverkiezingen of kunt u ook op een ander moment invloed uitoefenen? En hoe doet u dat dan? Lijkt het u ook leuk om eens een kijkje te nemen achter de schermen van de gemeenteraad en antwoord te krijgen op uw vragen over de raad, geef u dan op als Gast van de raad. Dat kan via de gemeentepagina Gast van de Raad.

De komende maanden organiseert de raad van Houten ‘Gast van de raad’. Op de avond van een raadsvergadering worden er gasten in het gemeentehuis ontvangen door de griffier en twee raadsleden. Door de griffier wordt iets verteld over de werkwijze van de raad en de opbouw van de raadsvergadering. Enkele raadsleden vertellen waarom zij hebben gekozen voor het raadslidmaatschap en welke werkzaamheden dit met zich meebrengt. Natuurlijk is er ruimschoots gelegenheid tot het stellen van vragen. Vervolgens wordt aangeschoven bij de raadsvergadering. Na een uur gaan de gasten naar het bedrijfsrestaurant waar opnieuw gelegenheid is tot het stellen van vragen. Tot nu toe zijn de gasten zeer enthousiast over deze bijeenkomst. Zoals één van de aanwezigen zei: ‘Goede vragen, prima antwoorden met name waar het ging om de werking, de voor- en nadelen van de democratie, een goede sfeer!’

Gast van de raad zal plaatsvinden op dinsdag 12 november en dinsdag 10 december. Het programma begint om 19.00 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en de betreffende raadsagenda. Hierbij wordt aangegeven waar de raadsstukken op de site te vinden zijn en gedownload kunnen worden.

Opgeven kan via griffie@houten.nl of via (030) 63 92 785. Geef in uw mail aan naar welke vergadering u wilt komen en of u alleen óf samen met iemand komt.