Geen basisinkomen, wel meer visie rondom Fort Honswijk

20 september jl stond het experiment met het basisinkomen op het programma. Het idee kwam voort uit een burgerinitiatief dus het is evident dat we dat als gemeenteraad heel serieus amoeten nemen. GroenLinks was ook daarom bereid mee te gaan in het experiment. De initiatiefnemers hadden het plan al wat moeten veranderen omdat het college (PvdA, D66, CDA en VVD) niet erg enthousiast reageerde. Tijdens de vergadering bleek dat deze partijen hadden besloten het experiment niet door te laten gaan. GroenLinks was erg verbaasd, vooral omdat sommige college partijen juist voorstander zijn van een basisinkomen en de afgelopen maanden erg actief hadden meegedacht over implementatie. Het college kwam met een plan om mensen met een uitlering nog beter te gaan begeleiden, dus alles wat al mag, nu ook doen. GroenLinks vond dit uiteraard een goed maar overbodig voorstel. 

 

 

De gemeente gaat Fort Honswijk overnemen van het Rijk en GroenLinks is daar blij mee, omdat het zo in goed handen blijft. Men gaat de boel opknappen en de komende jaren wat experimenteren met kleine ondernemers. GroenLinks vond de zorgen die de Milieu Werkgroep Houten en Stichting Leefbaarheid Tull en t Waal hadden zeer terecht en daarom kwam er een amendement die vroeg om meer visie en samenhang in een ontwikkelkader. Dit komt er!

 

Op de plek van de Moziekschool komen woningen. Op zich een prima plek om meer woningen te ontwikkelen, want we moeten in Houten alle inbreidlokaties goed gebruiken. GroenLinks maakte zich vooral druk om de invullingen van de woningen en het gebrek aan toekomstvisie. Er worden weer grondgebonden woningen geplaatst, en geen goedkope koop of sociale huur. De grote vraag is, waar komen die dan wel? De gemeenteraad krijgt regelmatig dit soort plannen en er is altijd wel een reden om het anders te doen. Echter, we hebben nog veel woningen te bouwen en met steeds duurdere huizen met tuinen komen we er niet. De wethouders hadden helaas niet echt een antwoord, wel de intentie om meer sociale huur te realiseren.