Gemeente Houten gaat op grote schaal gezonde bomen kappen in de Velden en de Weiden

De komende jaren gaat de gemeente Houten over heel Houten duizenden bomen kappen. Daar zijn een paar zieke bij, maar veruit de meeste bomen worden gekapt omdat de gemeente ze niet mooi genoeg vindt. Hoewel de gemeente erkent dat bomen veel nuttige functies hebben, maakt ze bij het kappen andere afwegingen. Op de activiteitenmarkt deelde GroenLinks onderstaande flyer uit:

Beste bewoners van onze groene gemeente,

Dit najaar start de gemeente met groot groenonderhoud in de wijken de Velden en de Weiden. Hierbij wil de gemeente een groot aantal bomen kappen. Zieke bomen en bomen die verkeersonveilige situaties opleveren, maar helaas ook gezonde bomen omdat er naar de mening van de gemeente teveel bomen op elkaar staan.

Na deze twee wijken zullen volgend jaar ook in andere wijken veel bomen verdwijnen, waarbij het totale aantal kan oplopen tot 2000 bomen.

GroenLinks en ITH maken zich zorgen over de grootschalige bomenkap en hebben daarom tijdens het Ronde Tafel Gesprek op 7 september jl. wethouder van Daalen en de verantwoordelijk ambtenaar flink doorgevraagd over de noodzaak en het plan van aanpak voor de bomenkap. Hoewel er keurig op de vragen werd ingegaan en de gemeente voorafgaande aan de bomenkap bewoners ruim de gelegenheid zal geven om op de voornemens te reageren zijn een aantal zorgen voor GroenLinks niet weggenomen.

GroenLinks begrijpt dat ook bomen onderhoud nodig hebben en dat er helaas soms een boom de voor mensen verkeerde richting op groeit, maar

wij zijn tegen het grootschalig verwijderen van gezonde bomen en te rigoureus groenonderhoud.

We zijn hier zeker tegen op plaatsen waar de bomen gewoon ruimte kunnen innemen. Houten Noord is mooi groen en we willen dat graag zo houden.

We vinden het jammer dat twee voorstellen van GroenLinks vooralsnog niet door de gemeente zijn overgenomen.

Wij hebben voorgesteld om het onderhoud in verschillende rondes uit te voeren. Een eerste ronde waarin zieke en “in de weg staande” bomen worden aangepakt.

Een tweede ronde waarbij de gemeente met duidelijke markeringen op de bomen duidelijk maakt, welke bomen er ook plaats moeten maken, voordat er echt gekapt gaat worden. Tenslotte volgt dan pas na de inspraak een derde ronde waarin enkele gezonde bomen worden gekapt, om andere bomen meer groeimogelijkheden te geven.

Bomen kunnen zelf niet protesteren

en

een gekapte boom komt nooit meer terug

Daarom roepen wij de gemeente en de bewoners op:

ZET EEN BOOM OP!

Bezint voordat het kappen begint. Wij vragen iedereen met hart voor de Houtense bomen om toch vooral naar de inspraakbijeenkomsten te gaan.

GroenLinks is niet tegen bomenonderhoud waar het moet,

maar voor een zo groot mogelijk gezond bomenbehoud.

Doe mee en laat van u horen!

 

Wij willen leven

Wij dragen water en zuurstof

uit en minnen het lieve leven

wij willen jou schaduw geven

bestrijden het C-O-2 stof

van jullie indo-automobielen

onze zielen huilen nu stille

tranen om het kappen nu wille

en wetens door controlofielen

Wij vragen je ons te laten leven

Je mag best geven om leven

 

10 september 2010

Anja Tekelenburg

Bewonersbericht

grootschalige bomenkap begint in de Velden en de Weide