GroenLinks: Combinatie werken en leren in de land- en tuinbouw mogelijk maken

De Utrechtse Statenfractie van GroenLinks heeft voorgesteld om met onderwijsinstellingen en bedrijven werkgelegenheid voor Nederlandse jongeren te bespreken. In diverse bedrijfstakken is veel te doen, bijvoorbeeld in de land- en tuinbouw. In deze sector zijn echter weinig Nederlandse jongeren werkzaam en wordt het volledig door arbeidsmigranten gedaan.

Provincie in actie voor werk voor jongeren

Dit komt omdat het vaak seizoenswerk is en er geringe doorgroeimogelijkheden zijn. Door de mogelijkheden te bespreken om werken en leren te combineren en het verbeteren van het carrièreperspectief, kunnen meer Nederlandse werkzoekende jongeren aan de slag. Gedeputeerde Staten heeft dit voorstel omarmd.

Werk voor minder hoogopgeleiden

GroenLinks vindt het belangrijk dat we in onze samenleving aandacht hebben voor werkgelegenheid voor degenen die niet zo hoog zijn opgeleid. Fractievoorzitter Florian Bekkers: “We denken dat de provincie vanuit een bijdrage kan leveren door meerdere partijen bij elkaar te brengen. Bovendien kan zij het initiatief wellicht uitbreiden van de land- en tuinbouw naar andere bedrijfstakken.” De provincie heeft een belangrijke rol om de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren.

De uitdaging in Houten

Tijm Corporaal, fractievoorzitter en raadslid GroenLinks Houten is een initiatief gestart om meer Nederlandse jongeren in de tuinbouw aan het werk te krijgen. Een lokale fruitteler heeft de politiek uitgedaagd om dit jaar tien Nederlandse plukkers te leveren. Corporaal: “GroenLinks afdeling Houten gaat deze uitdaging aan. Wij willen meer inzicht in de redenen voor Nederlanders om wel of niet mee te doen.” Ook zijn scholen benaderd met de vraag om door te denken over mogelijk nieuwe projecten voor werkend leren onder de voorwaarden die deze fruitteler stelt:

  • werkzaam zijn tussen 25 augustus en 10 oktober;
  • werktijden van 7.30 tot 17.00 uur (op zaterdag tot 16.00 uur);
  • het werk gaat altijd door, ook bij regen;
  • medewerkers werken in eigen kleding en krijgen plukhandschoenen;
  • eten en drinken neem je zelf mee, voor koffie- of thee wordt twee keer per dag gezorgd;
  • uitbetaling volgens het minimum (jeugd-)loon;
  • minimaal enkele dagen per week beschikbaar zijn gedurende de totale periode.