Het onderhandelteam van GroenLinks Houten
Het onderhandelteam van GroenLinks Houten

GroenLinks en CDA verkennen verder

Dankzij de verkiezingswinst van GroenLinks (van 2 naar 5 zetels), trekt GroenLinks samen met het CDA de coalitie-besprekingen.

Op 3, 5 en 11 april hebben de onderhandelaars van CDA, GroenLinks en ITH verkennende gesprekken met elkaar gevoerd. Wij startten gedrieën om recht te doen aan de verkiezingsuitslag en omdat alle partijen ons hiertoe hadden geadviseerd. De verkenning heeft in een open sfeer, op constructieve wijze en met onderling respect plaatsgevonden.

Donderdagavond, 12 april 2018, heeft de informateur in een openbare bijeenkomst op het gemeentehuis verslag gedaan van de uitkomst van deze verkenning. De bijeenkomst is terug te zien op https://houten.notubiz.nl/

Zowel GroenLinks als CDA hebben uitgesproken dat we behoefte hebben aan een bredere verkenning om te bezien met welke andere partijen stabiliteit op inhoud en relatie bereikt kan worden.

 

Onze fractievoorzitter Hilde de Groot, tevens onderhandelaar, lichtte het standpunt van GroenLinks toe. Zij zei hierover onder meer: 

 

'De afgelopen weken hebben CDA, GroenLinks en ITH uitgebreid met elkaar gesproken en serieus verkend waar de verschillen en overeenkomsten liggen om te komen tot een coalitieakkoord. Daarbij stonden drie onderwerpen centraal: duurzaamheid, bewonersparticipatie en bestuursstijl. 

 

In de gesprekken die we voerden hebben we deze onderwerpen verkend. Wij zijn echt nader tot elkaar gekomen. Ik waardeerde de openheid en duidelijkheid in de gesprekken, zowel vanuit ITH als vanuit CDA. ITH bleek bereid om op het gebied van duurzaamheid belangrijke stappen te zetten. Deze wil en de bereidheid om in oplossingen te denken, waardeer ik. 

Toch wil Groen Links verder verkennen. Dat heeft een belangrijke reden: GL en CDA staan op het gebied van duurzaamheid dichter bij elkaar dan ITH. Ik wil verkennen of er andere partijen zijn die dichterbij ons staan zodat we met meer zekerheid en met meer inhoudelijke stabiliteit de gewenste grote stappen kunnen zetten. We kunnen overigens na een bredere verkenning constateren dat de verschillen met ITH voor zowel GroenLinks als CDA verder te bespreken zijn.'

UPDATE: Op vrijdag 13 april kwamen we bijeen met het CDA. gezamenlijk besloten we om de verdere verkenning te beginnen met een gesprek met D66 en een gesprek met VVD, op dinsdag 17 april. Wordt vervolgd dus, we houden u op de hoogte!  

Op de site van de gemeente houden kunt u de voortgang van de coalitievorming ook volgen: www.houten.nl/nieuws/bekijk/artikel/voortgang-coalitievorming