GroenLinks Houten

GroenLinks zet zich in voor een sociale, groene en democratische samenleving, ook in Houten.

Sociaal – We kiezen voor een sociale samenleving waarin iedereen volwaardig kan meedoen: of je nu arm bent of rijk, oud of jong, een handicap hebt of niet, en ongeacht welke kleur, seksuele voorkeur of geloof. Daarbij denken we aan onderwijs, werk, vervoer, sociale contacten en cultuur.

Groen – We kiezen voor een milieuvriendelijke leefomgeving: vervoer per fiets, wonen in het groen en duurzame energievoorziening. Milieu wordt door onze maatschappij ondergeschikt gemaakt aan economie. We weten inmiddels allemaal dat dit rampzalige gevolgen voor onze Aarde heeft. GroenLinks zoekt mee naar alternatieven.

Democratisch – We kiezen voor openheid en duidelijkheid, en voor echte invloed van de inwoners van Houten op zaken die in onze gemeente spelen. We stellen daarom wel eens zaken aan de orde die andere partijen liever met de mantel der liefde bedekken.

Permanent campagne voeren

Ook tussen verkiezingen in wil GroenLinks zichtbaar en aanspreekbaar zijn voor de Houtense inwoners. Daarom is er een permanent campagneteam dat hiervoor acties onderneemt. Het campagneteam is bereikbaar op het volgende e-mailadres: campagne-houten@groenlinks.nl

Donaties

GroenLinks Houten kan uw steun altijd gebruiken!
Postbank: 47 27 946 t.n.v. GroenLinks afd Houten, 3994 XA Houten

Klik hier om lid te worden van GroenLinks.