(c) Babette Suijs

GroenLinks Houten dringt aan op betere handhaving in Nieuw Wulven

Loslopende honden en lawaaierige scooters en brommers willen we tijdens het broedseizoen natuurlijk niet zien in Nieuw Wulven. Helaas was de praktijk de laatste jaren dat deze overlast er regelmatig wel was.

Loslopende honden

Vanaf de parkeerplaats aan de Binnenweg tot het speelbos, en ten zuiden van de Zijlgraaf, mogen de honden het hele jaar loslopen; er staan borden om dat duidelijk te maken. Tijdens het broedseizoen (van 15 maart tot 15 juli) moeten de honden in de andere delen van het bos verplicht worden aangelijnd. Helaas gebeurt dat regelmatig niet. De natuur is in de lente volop in ontwikkeling. Vogels zijn aan het broeden en reeën krijgen kalfjes. Loslopende honden kunnen voor verstoring zorgen. Broedende vogels verlaten hun nest waardoor de eieren verloren gaan, met name bij vogels die op de grond broeden. Reekalfjes kunnen hun moeder kwijtraken, want als een hond aan een kalf snuffelt, komt de moeder niet meer terug.

Ruim voor het broedseizoen heeft de fractie van GroenLinks daarom enkele vragen aan het college gesteld over het actuele handhavingsbeleid in Nieuw Wulven.  

Onze indruk was dat de handhaving beperkt is. Daarom hoorden wij graag van het college of er actief gehandhaafd wordt. Wij vroegen daarbij of het mogelijk was om de verplichting tot aanlijning nogmaals onder de aandacht te brengen via Houtense media, voorafgaand aan het broedseizoen. Daarnaast vroegen wij om actieve en directe handhaving. (De afgelopen jaren was het bij controle door boswachters en BOA’s gebruikelijk om de hondenbezitters eerst nog te informeren en te waarschuwen en pas bij herhaling een boete van € 90,- op te leggen). 

In de beantwoording van deze vragen gaf de burgemeester aan dat hij met Staatsbosbeheer in gesprek zal gaan over een steviger handhavingsbeleid. Ook de suggestie om actief te wijzen op de spelregels in Nieuw Wulven nam hij over. Daarnaast kondigde hij aan dat ook de politie zal worden gevraagd om actief te surveilleren in Nieuw Wulven. 

We stelden onze vragen in de raadsvergadering van 21 januari jl. Kort daarna werd ook via andere nieuwsmedia opnieuw aandacht gevraagd voor de problemen met loslopende honden: klik hier

We kijken dus ook in Houten uit naar een actiever handhavingsbeleid.  

Scooteroverlast

Bij de entree van Nieuw Wulven staan nu bordjes met fietspad. Toch ontvangen wij regelmatig signalen over brommers en scooters in Nieuw Wulven. Daarom hebben wij ook gevraagd naar het beleid ten aanzien van scooters en brommers in Nieuw Wulven. GroenLinks ziet graag ook hier een actieve handhaving en daarnaast extra bebording onder het bord ‘fietspad’, met daarop de tekst  “dus niet brommen en snorren”.  

Ook deze suggestie werd positief ontvangen. 

We verwachten dat er de komende weken actiever gehandhaafd gaat worden. En natuurlijk hopen we naast jonge vogels en reetjes ook de duidelijke bebording binnenkort aan te treffen in Nieuw Wulven.