GroenLinks Houten kaart lichthinder en open winkeldeuren aan

In de raadsvergadering van dinsdag 7 oktober 2008 zal de fractie van GroenLinks Houten twee belangrijke onderwerpen aankaarten: het doven van reclame- en sierverlichting gedurende de nachtelijke uren en het sluiten van winkeldeuren bij koud weer.

Volgens de fractie van GroenLinks Houten is ondertussen voldoende duidelijk dat verregaande maatregelen nodig zijn in de strijd tegen de klimaatverandering en de overconsumptie van energie.

In lijn met de actie "Think global, act local" wil GroenLinks Houten daarom dat op korte termijn uiting wordt gegeven aan ideeën en initiatieven die inmiddels overal in Nederland spelen. Dit komt neer op twee zaken:

  • Het doven van alle reclame- en sierverlichting (dus ook de aanlichting van monumenten, kerken, het gemeentehuis en kantoorpanden alsmede sierverlichting rondom feestdagen (met name kerstverlichting) tussen 0.00 en 06.00 uur;
  • Het sluiten van winkeldeuren bij een buitentemperatuur lager dan 15 °C.

Beide maatregelen leiden tot aanzienlijke besparingen van energie.
GroenLinks zal de volgende amendementen indienen:

"Besluit:

Dat beslispunt 1. moet luiden:
De Algemene Plaatselijke Verordening en de bijbehorende toelichting conform de bijlagen vast te stellen, met dien verstande dat wordt toegevoegd artikel 4:6i

Dit artikel luidt:
Artikel 4:6i: Doven reclame- en sierverlichting
Het is niet toegestaan om reclame- en sierverlichting in werking te hebben tussen 0.00 en 06.00 uur.

Toelichting:

Onderzoek van de Stichting Natuur en Milieu en de Provinciale Milieufederaties heeft aangetoond dat Nederlanders voorstander zijn van het nachtelijk doven van reclame- en sierverlichting [1]. Respectievelijk 88,9 procent (reclameverlichting) en 86,5 procent (sierverlichting) vindt het een goed idee als deze verlichting voortaan ’s nachts uitgaat na 0.00 uur. Redenen hiervoor zijn met name grote besparing van energie en tegengaan van lichtvervuiling.

Toevoeging van dit artikel bepaalt dat de reclame- en feestverlichting ’s nachts gedoofd wordt tussen 0.00 en 06.00 uur. Dit is in lijn met hetgeen is bepaald in de Wet milieubeheer en vele acties in het land [2]. Onder reclame- en sierverlichting wordt verstaan alle vormen van reclameverlichting, het nachtelijk aanlichten van kerken, monumenten, het gemeentehuis en kantoorpanden alsmede sierverlichting rondom feestdagen (met name kerstverlichting).

[1] Het rapport van dit onderzoek is te vinden op http://www.natuurenmilieunederland.nl/images/upload/2007/Wenselijkheid_v...
[noot redactie: tegenwoordig is het rapport hier te downloaden]

[2] Zie voor een overzicht http://www.laathetdonkerdonker.nl/. De gemeente Eindhoven voert momenteel maatregelen uit die overeenkomen met de middels dit amendement gevraagde acties.

 

Besluit:

Dat beslispunt 1. moet luiden:
De Algemene Plaatselijke Verordening en de bijbehorende toelichting conform de bijlagen vast te stellen, met dien verstande dat wordt toegevoegd artikel 4:6j

Dit artikel luidt:
Artikel 4:6j: Sluiten winkeldeuren in winter
Het is verboden om de deuren van winkels geopend te hebben staan wanneer de buitentemperatuur lager is dan 15 graden Celsius.

Toelichting:

In een aantal gemeenten in Nederland (waaronder Wageningen, Amsterdam en Tilburg) wordt momenteel serieus werk gemaakt van het sluiten van winkeldeuren gedurende de wintermaanden. Achtergrond hiervan is, dat uit onderzoek van de Brabantse Milieufederatie is gebleken dat zelfs al het verkleinen van de winkeltoegang leidt tot aanzienlijke (>30%) besparing in gebruik van energie [1].

Toevoeging van dit artikel aan de Algemene Plaatselijke Verordening is in lijn met de Wet milieubeheer en de uitspraak van de Hoge Raad inzake energiebesparing door detailhandelbedrijven. Deze komt erop neer dat dergelijke bedrijven alle maatregelen met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar dienen te nemen.

[1] Zie voor meer informatie en de actie “De winkeldeur open? Dat doet de deur dicht!” http://www.brabantsemilieufederatie.nl/index.asp?strUrl=%2Fcontent%2Fact..."

(David Jimmink)