GroenLinks Houten van start met vijfkoppige fractie

Het was op het laatste moment nog even spannend maar de uitslag staat nu echt vast: GroenLinks gaat de komende jaren een tweestemmig maar harmonieus groen en sociaal geluid laten horen in de raadszaal. Wij feliciteren Tijm Corporaal en Hilde de Groot van harte met hun verkiezing tot raadslid, en David Jimmink, Willy van der Luit en Dick Veldkamp met hun commissielidmaatschap. Veel succes met jullie taak als volksvertegenwoordiger.

Andor van Dijk en Anja Tekelenburg keren niet meer terug in de politiek, ze zullen binnen en buiten de fractie gemist worden om hun enthousiasme, inzet en deskundigheid.

Het bestuur ziet Hilde met gemengde gevoelens gaan: we verliezen een uiterst bekwaam bestuurslid maar we krijgen er aan de andere kant een getalenteerd raadslid bij...

Wij zijn ten slotte ook heel trots op onze campagnecommissie die bergen werk heeft verzet en bedanken natuurlijk iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen aan de campagne!

Namens het bestuur van GroenLinks Houten,

Anouk Siegenbeek van Heukelom
Voorzitter (a.i.)