GroenLinks neemt het op voor de minima!

Het voorstel om de collectieve zorgverzekering toe te laten komen aan zoveel mogelijk minima, heeft het helaas niet gehaald. In plaats daarvan koos de Raad deze week voor een voorstel met een lager deelnemerpercentage en lagere premiebijdrage. Dan blijft er - met gemiddelde geschatte deelname van minima - ruim een kwart van het budget over! De meerderheid koos ervoor om het geld dat overblijft, in een nieuwe extra regeling te stoppen die achteraf nog maatwerk kan bieden waar nodig. GroenLinks vindt deze buffer veel te groot, omslachtig en bureaucratisch. Liever het direct goed regelen!

De gemeente regelt elk jaar een collectieve zorgverzekering voor de minima en chronisch zieken. Met de transities in de zorg vervielen een aantal oude potjes en komen er nieuwe voor in de plaats. Flinke bezuinigingen leiden tot het maken van keuzes. De Raad was het eens dat we dan kiezen voor de mensen die een krappe beurs hebben en chronisch ziek zijn. Aanvankelijk kwam het college met een voorstel met ruime premiebijdrages (gemeentelijke tegemoetkoming in de premiekosten) maar een wat laag aantal mensen die dat krijgt.

Samen met HA!, SGP en CU diende GroenLinks een voorstel in waarbij het aantal mensen dat de premiebijdrage ontvangt, flink werd vergroot en de hoogte van de premiebijdrages goed bleef. In dit voorstel gebruiken we het beschikbare geld ten volle voor de mensen die het nodig hebben. Dit voorstel haalde het niet.

Helaas kwamen de PvdA, CDA en D66 met een plan dat het aantal mensen wel verhoogde in vergelijking met het collegevoorstel, maar de premiebijdrages werden fors verlaagd. Dat kost de doelgroep tussen de 120 - 160 euro per jaar ten opzichte van het collegevoorstel! Voor GroenLinks onacceptabel.

Ook blijft er waarschijnlijk ruim een kwart van het budget over, dat achteraf ingezet gaat worden voor maatwerk voor schrijnende gevallen. Op zich niet onsympathiek, maar het is zeker niet nodig om daarvoor zo'n groot stuk van het budget niet toe te kennen aan juist de mensen die het nodig hebben. Achteraf toekennen kost veel bureaucratie en het is onduidelijk wie wat kan krijgen.

Toen bleek dat het college achter dit PvdA voorstel stond, koos de meerderheid voor dit plan. GroenLinks toonde zich de meest linkse partij en stemde tegen.