GroenLinks ondertekent COC Regenboog stembusakkoord

Er is in Nederland al veel bereikt voor LHBTI’s, maar toch krijgen ze nog altijd te maken met geweld en discriminatie, en ‘homo’ is op school het meest gebruikte scheldwoord. Een proactieve rol van de gemeente op het gebied van LHBTI-emancipatie is van groot belang.

Daarom nodigde COC Midden-Nederland alle politieke partijen uit om steun te geven aan een Regenboog stembusakkoord. In het akkoord staan maatregelen die betrekking hebben op gemeentelijk beleid, het bevorderen van veiligheid, het ondersteunen van jongeren, kwetsbare groepen en zichtbaarheid. 

GroenLinks werkt hier natuurlijk graag aan mee. In Houten blijkt bij navraag door GroenLinks bijvoorbeeld geen echt aanspreekpunt in de gemeente te zijn. Daarnaast kan de gemeente nog vele andere maatregelen nemen om de positie van de LHBTI gemeenschap te verbeteren, uiteraard in samenwerking met het COC en Houtenaren. Dit akkoord sluit goed aan op de vragen die GroenLinks stelde over het hijsen van de Regenboogvlag op Coming Out Day. Houten hijst nu deze vlag al 2 jaar op 11 oktober. Ook sluit het goed aan bij het recente politiek cafe, georganiseerd door LHBTI jongeren in Houten. Daarbij kwamen dezelfde vragen naar boven. GroenLinks ziet de noodzaak om ook vanuit gemeenteperspectief verder te werken aan een wereld waarin empathie, verdraagzaamheid en respect de norm is. Wij zetten ons graag in om het regenboog stembusakkoord te realiseren!