GroenLinks over werk

U zult het met ons eens zijn: werk is belangrijk. Werk geeft zekerheid, inkomen en zelfvertrouwen aan iedereen. GroenLinks maakt zich zorgen over de groeiende jeugdwerkloosheid. Hoe krijg je in deze tijd jongeren (weer) aan het werk? Lees hier de visie van GroenLinks op werk, met daarbij een aantal concrete oplossingen.  

Creatieve oplossingen bedenken

GroenLinks vindt dat we voor het scheppen van werkgelegenheid best creatieve oplossingen kunnen verzinnen! Kent u bijvoorbeeld ons banenplan voor het terugdringen van de lokale jeugdwerkloosheid? Wij hebben een manier bedacht waarop werkloze jongeren in en rond Houten aan de slag kunnen: in de land- en tuinbouw. Werken in deze sector trekt nog niet veel jongeren aan: het werk is onbekend, het is veelal seizoensgebonden waardoor alleen met korte contracten wordt gewerkt. Niet fijn als je een baan zoekt. Voor de werkgever is het gunstiger deze kortdurende overeenkomsten aan te gaan met arbeidsmigranten dan lokale jongeren aan zich te binden met een langer arbeidscontract.

Slim combineren werk en opleiding

Wij zeggen: combineer een gerichte praktijkopleiding met een jaarcontract en laat jongeren het jaar rond werken bij verschillende bedrijven, zodat ze ervaring opdoen in onder andere de glastuinbouw, het zachte fruit en het harde fruit, de potplantenteelt en de bomenteelt. In de periode waarin het werk stilligt volgen de jongeren onderwijs over de bedrijfstak en de producten waarmee ze werken. Dit kan bijvoorbeeld via een ROC zoals het agrarisch opleidingscentrum in Houten. Na een jaar weten de jongeren uit eigen ervaring wat het werk in de land- en tuinbouw inhoudt. Daarnaast kunnen ze trots zijn op het zelf verdiende inkomen en zijn ze in staat om gericht te kiezen voor werk in deze sector, of in aanverwante sectoren (zoals logistiek of detailhandel) waarmee ze in het onderwijs ook in aanraking zijn gekomen.

Pimp het plukken!

Heeft u wel eens reclame gezien voor werken in de land- en tuinbouw? Wij nog niet. Wat in de bouw kan, kan hier ook! GroenLinks wil de gemeente, werkgevers, onderwijs en uitkeringsinstanties de krachten laten bundelen om deze sector op positieve manier onder de aandacht te brengen. Niet meteen roepen: dat kan niet! Laten we onderzoeken wat er wel kan, we zijn al een keer subsidie misgelopen door politiek getreuzel. Gewoon beginnen, bijvoorbeeld met een werkconferentie waarin alle betrokken partijen kijken naar de (on)mogelijkheden, de wensen en de behoeften van alle betrokkenen. Tegelijkertijd kijken we ook naar mogelijkheden om de regelgeving aan te pakken die het nu nog voordeliger maakt om arbeidsmigranten in te huren. Het inhuren van arbeidsmigranten en jongeren kan prima naast elkaar bestaan. Wij streven er naar dat de jeugdwerkloosheid in 2018 flink gedaald is en het fruit in en rond Houten ook voor een deel door lokale jongeren wordt geoogst. Creatief nieuw werk creëren: daar plukt iedereen de vruchten van!

Werk is belangrijk – verdeel het anders en zorg dat er werk is voor iedereen

Zoals u weet zijn er binnenkort verkiezingen. We hebben de verkiezingsprogramma’s van de andere partijen er op nagelezen. Alle partijen in Houten zijn het eens: werk is heel belangrijk. Toch stelt ons dat niet gerust. We lezen plannen voor verplicht vrijwilligerswerk voor mensen met een uitkering. Maar van gedwongen participatie wordt toch niemand vrolijk?! Wij willen liever het werkelijke probleem oplossen: werk maken, nieuwe banen creëren en ontspannen anders om leren gaan met de banen die we hebben. Hoe? Zoals de hierboven geschetste samenwerking met bedrijven en opleiders. Of door als gemeente bijvoorbeeld afspraken te maken met werkgevers in de regio over arbeidstijdverkorting. Er zijn nog veel meer verrassende nieuwe oplossingen te bedenken! GroenLinks Houten zal inwoners, bedrijven, onderwijs en de gemeente de komende jaren daarom blijven uitdagen om vernieuwend na te durven denken over manieren om nieuw werk te creëren en bestaand werk anders te verdelen.

Dit artikel verscheen vandaag ook in 't Groentje