GroenLinks in provinciaal college!

Na de succesvolle Provinciale Statenverkiezingen, treedt GroenLinks nu toe tot het college in een coalitie met D66, CDA en VVD. Lijsttrekker Mariëtte Pennarts wordt namens GroenLinks gedeputeerde.

Na 3 weken intensief onderhandelen zijn VVD, CDA, D66 en GroenLinks erin geslaagd een coalitie­akkoord te bereiken in de provincie Utrecht. Het akkoord kiest voor een provincie met focus op de onderwerpen waar zij het verschil kan maken, zoals ruimtelijke ontwikkeling, herstructurering en verduurzaming van bedrijven­terreinen, regionale bereikbaarheid, natuur en landschap, regionale economie, recreatie en cultuur­historisch erfgoed. Mede dankzij GroenLinks blijft de provincie omwille van de creatieve en innovatieve kracht van de regio de komende 4 jaar kunst- en cultuur­educatie en culturele festivals met (inter)­nationale uitstraling ondersteunen.

In de onderhandelingen is op constructieve wijze gezocht naar gemeenschappelijke ideeën voor het bestuur van de provincie. Daarnaast is in het akkoord ook recht gedaan aan de verschillen die er tussen partijen bestaan. Er is dan ook zowel aandacht voor automobiliteit, als voor versterking van regionaal openbaar vervoer en fiets­verbindingen. Er wordt zorgvuldig met de beschikbare financiën omgegaan en geïnvesteerd in natuur, in herstructurering en in recreatie om de stad, het landelijk gebied en cultureel erfgoed. Kortom, GroenLinks meent dat gegeven de zetelverhouding er een akkoord ligt waarin voor GroenLinks belangrijke dingen goed worden opgepakt.

Maandag 4 april zijn het coalitie­akkoord en de kandidaat-gedeputeerden gepresenteerd. Kandidaat-gedeputeerde voor GroenLinks is Mariëtte Pennarts-Pouw. Zij was statenlid in de vorige periode en lijsttrekker bij de recente Provinciale Staten­verkiezingen. Daarnaast is zij onder meer lid van de Rekenkamer in Baarn. Hiervoor was zij raadslid en bekleedde zij diverse marketing­functies o.a. bij ABN Amro en TNT. Mariëtte woont met haar gezin in Montfoort. Haar portefeuille omvat Jeugdzorg, Cultuurhistorisch Erfgoed, Bibliotheken, Cultuureducatie en Festivals, Bestuurlijke organisatie, Communicatie en Strategie en Transitie Welzijn en Sport.