GroenLinks stelt opnieuw vragen over terugdringen vuurwerkoverlast

Begin januari heeft GroenLinks het College gevraagd hoe groot de vuurwerkoverlast dit jaar was en wat het college doet om de overlast verder terug te dringen. Volgens het College viel de schade dit jaar mee, maar GroenLinks vindt een materiële schade van achtduizend euro nog veel te veel. Vuurwerk maakt meer kapot dan ons lief is. GroenLinks blijft dan ook aandringen op verdere terugdringing van vuurwerk in de openbare ruimte.

Het vuurwerk rond de jaarwisseling levert de gemeente niet alleen een kostenpost op van achtduizend euro, het maakt ook meer kapot dan de openbare ruimte. Veel (huis)dieren lijden eronder. Vuurwerk brengt forse zorgkosten met zich mee en leidt bovendien tot een forse milieuschade. Veel vuurwerk wordt ook niet opgeruimd. De lusten van het afsteken worden zo een last voor hen die het opruimen, bijvoorbeeld de vrijwilligers van de Nationale Opschoondag.

GroenLinks is dan ook voor verdere terugdringing van vuurwerk in de openbare ruimte. We zullen hierop blijven aandringen.