GroenLinks teleurgesteld in raadsbesluit bedrijfsverplaatsing buitengebied

Tijdens de vergadering van 7 oktober legde het College van B en W de gemeenteraad een visie op verplaatsing van niet-agrarische bedrijven voor. De raad had daarom gevraagd omdat er geen duidelijke toetsingscriteria zijn. GroenLinks had een visie op het buitengebied verwacht, evenals heldere criteria waaraan een uitplaatsing zou moeten voldoen. In plaats daarvan kreeg de raad een tamelijk vaag stuk, dat er vooral op gericht leek te zijn om verplaatsing van bedrijven naar het buitengebied sowieso mogelijk te maken. GroenLinks wil graag dat het College zijn huiswerk opnieuw doet, maar krijgt daarvoor helaas onvoldoende steun in de raad.

Het College legde de gemeenteraad een visie op verplaatsing van niet-agrarische bedrijven voor. De raad had hierom gevraagd omdat er geen duidelijke criteria waren om te toetsen of de verplaatsing van bijvoorbeeld het Goyse aannemersbedrijf Van Dort een goed idee is. GroenLinks had een visie op het buitengebied verwacht met daarbij heldere criteria waaraan een uitplaatsing zou moeten voldoen, bijvoorbeeld:

  • Impact op het milieu: niet voor niets zijn er milieubepalingen die zeggen dat niet elk bedrijf in agrarisch gebied gevestigd kan worden. Dit bepaalt ook de provinciale structuurvisie.
  • De grootte van het bedrijf: past het in landelijk gebied?
  • Draagt verplaatsing bij aan 'ontstening'?
  • Levert verplaatsing geen verkeers- of andere overlast op?
  • Treden er geen problemen op met bestaande agrarische bedrijven?
  • Draagt verplaatsing bij aan werkgelegenheid op het platteland?

Dit soort criteria troffen wij helaas niet aan. De 'visie' is daarentegen rijkelijk vaag en dat werd bevestigd door de reacties van derden zoals LTO en OKK. Het criterium 'maatschappelijke meerwaarde' kan zo maar een vrijbrief worden voor instemming. Dit raadsvoorstel lijkt er slechts op gericht om verplaatsing sowieso mogelijk te maken. De wethouder lijkt wederom slechts naar het belang van het bedrijf te kijken en niet naar de kwaliteit van het buitengebied. Er is daardoor zeker geen sprake van een visiedocument! GroenLinks vindt daarom dat dit stuk geen recht doet aan de door de raad geuite wens, en wil dat het College haar huiswerk opnieuw doet. Helaas schaarden alleen ITH en SGP zich bij GroenLinks tegen dit voorstel.