GroenLinks verbaasd over verbaasde gemeente

Vorige week hebben wij tijdens de rondvraag in de RTG enkele vragen gesteld over de ontwikkelingen in het plangebied Oosterlaakplas. Directe aanleiding was de brief van Dura Vermeer, waarin bewoners werden beschuldigd van het realiseren van onnodig oponthoud en een schadeclaim in het vooruitzicht werd gesteld. De gemeente had hier wat GroenLinks betreft te laconiek op gereageerd door zich neutraal op te stellen. Bij deze gelegenheid hebben we ook gevraagd hoe het zat met het voornemen om per 1 november te gaan bouwen, aangezien het inmiddels 15 november was. We hoorden toen dat het ministerie van plan is onder de huidige omstandigheden geen ontheffing te willen verlenen.

Deze reactie van het ministerie verbaast ons niets, want de gemeente heeft steeds beweerd dat er niets is wat beschermd hoeft te worden, terwijl er rond het natuureiland wel degelijk bijzondere natuur is ontstaan. In eerdere bouwplannen werd het natuurgebied altijd ontzien. Voor ons was het vanzelfsprekend dat dit onder architectuur aangelegde gebied wel eens zeldzame soorten zou kunnen bevatten, maar de gemeente en de bouwer ontkenden steeds dat er wat aan de hand was. En toen er toch wat werd ontdekt, was het plan om de biotoop “gewoon” te vernietigen. Dan zouden de poelkikker en de orchideeën zich wel verderop gaan vestigen.

Dat het ministerie deze opstelling niet pikt verbaast ons niet. De gemeente kennelijk wel en dat verbaast ons! Wij vragen ons af door wie de gemeente zich laat adviseren. Zelf hebben we herhaaldelijk aangegeven te twijfelen aan de ecologische know-how op het gemeentehuis. Men weet gewoon te weinig over effecten van het gedrag op de leefomgeving van kwetsbare dieren. We hopen dat de gemeente de ecologische know-how nu op een hoger plan gaat brengen. Dat zou ook een mooie besparing kunnen opleveren, want de vergissingen die nu zijn gemaakt brengen grote reparatiekosten met zich mee. Op 3 november heeft het ministerie gereageerd, dat binnen 2 weken door de gemeente een zienswijze kan worden ingeleverd. We zijn wel benieuwd met welk plan de gemeente nu komt, want de kritiek van het ministerie is niet mals.

GroenLinks heeft in oktober schriftelijke vragen gesteld over het plotselinge onderhoud in het gebied. Dit onderhoud kwam voor ons uit de lucht vallen. Deze week heeft de gemeente ook op deze brief gereageerd. In haar reactie zegt de gemeente dat dit gewoon regulier onderhoud betrof. Opmerkelijk, immers de afgelopen twee jaren was er geen onderhoud in het gebied gepleegd en er was niets over gecommuniceerd. Dit terwijl dit project gevoelig lag en er juist een ontheffingsaanvraag was ingediend. Hoe naïef kun je zijn? Men wilde nu op gekuntselde wijze werkzaamheden uitvoeren op een plek waar juist geen maaiwerk verricht mag worden, omdat daar de biotoop van de beschermde poelkikker ligt. De gemeente suggereert nu in de beantwoording van de schriftelijke vragen dat er echt niets aan de hand was. Maar uiteindelijk zijn de werkzaamheden die men van plan was te verrichten helemaal niet uitgevoerd. En in het licht van de opmerkingen van het ministerie vraagt GroenLinks zich wel af wat er gebeurd zou zijn, als de bewoners niet zo oplettend waren geweest.

Tijm Corporaal