GroenLinks wil betere inpassing van seniorencomplex Oude Dorp

Rond het plan om op het terrein van de voormalige Bogermanschool een seniorencomplex te laten verrijzen, dreigt een botsing met omwonenden in het Oude Dorp. Dat zit GroenLinks niet lekker. Daarom heeft GroenLinks een constructief gesprek gevoerd met het Platform Omwonenden, met als resultaat een aantal alternatieven waardoor het seniorencomplex beter kan worden ingepast en het gebouw minder uit de toon valt. Tijdens de raadsvergadering van 9 juli zal GroenLinks een motie indienen die vraagt om aanvullend onderzoek naar mogelijke alternatieven en de suggesties van het Platform Omwonenden daarin mee te nemen.

In 't Groentje van deze week zegt fractievoorzitter Tijm Corporaal: “Omdat een heel nieuw plan toch niet overgenomen gaat worden hebben we vooral gezocht naar kleinere aanpassingen van het bestaande plan, en vooral een betere inpassing van het plan. Wij zetten daarbij in op meer zichtbaar groen aan de voorkant van het gebouw zodat het gebouw minder uit de toon gaat vallen. De alternatieven die wij gaan voorstellen worden ondersteund door het POBB, en daar zijn we blij mij. We hopen dat dit een opening biedt voor het vervolgtraject van dit project.”