GroenLinks wil dat vreemdelingendetentie menselijker wordt

Wereldvluchtelingendag, een goed moment om ook stil te staan bij het Nederlandse vreemdelingenbeleid. In ons land sluiten we jaarlijks duizenden mensen op in een gevangenis, alleen maar omdat ze wachten op uitzetting of op de behandeling van hun asielverzoek. GroenLinks pleit voor een humaan asielbeleid. Spreek je ook uit en teken de petitie van Amnesty International.

Nederland sluit jaarlijks duizenden mensen op in een gevangenis, alleen maar omdat ze wachten op uitzetting of op de behandeling van hun asielverzoek. Niet een paar dagen, maar vaak maandenlang. Ook kinderen, ouderen, zieken en zwangere vrouwen. Ze worden gevangengezet onder een regime dat op veel punten hetzelfde is als dat voor strafrechtelijk gedetineerden, of zelfs nog soberder. Mensen zitten zestien uur per dag op een cel, hebben geen zinvol dagprogramma en moeten zich bij binnenkomst ter controle helemaal uitkleden. Getraumatiseerde vreemdelingen kunnen zelfs in een isolatiecel terechtkomen.

GroenLinks wil dat staatssecretaris Teeven zijn asielbeleid aanpast om het menselijker te maken. Kort voor het Tweede Kamerdebat over het asielbeleid op 22 mei zei Groen Links-Tweede Kamerlid Linda Voortman:

Het asielbeleid van dit kabinet is niet humaan. Vluchtelingen die niets verkeerd hebben gedaan worden opgejaagd en onnodig vastgezet onder een streng gevangenisregime. Het is voor GroenLinks onacceptabel dat Teeven nu aangeeft dat hij niet van plan is iets aan zijn beleid te wijzigen.

In het Kamerdebat van 22 mei deed GroenLinks voorstellen om het buitenschuldcriterium ruimhartiger toe te passen en het illegalenquotum niet langer te hanteren. Bovendien wil GroenLinks dat vreemdelingendetentie alleen in het uiterste geval wordt ingezet en veel menselijker wordt.

Spreek je uit tegen detentie van onschuldige vreemdelingen en teken de petitie van Amnesty International