GroenLinks wint 4x op duurzaamheid!

De GroenLinks fractie wist in de Raadvergadering van 5 juli maar liefst 4 successen te behalen bij de bespreking van de perspectiefnota en het programma duurzaamheid: 

Onze motie over een op te stellen bomenbeleid werd breed gesteund, alleen VVD en CDA stemden tegen. Waarschijnlijk ligt het begin volgend jaar in de Raad, we zijn natuurlijk erg benieuwd naar de inhoud.

De motie voor een actieplan bij het programma duurzaam werd zelfs unaniem aangenomen! GroenLinks pleit vaker voor meer duidelijkheid in het beleid.

De Raad was eveneens unaniem over ons voorstel om bij de geplande stedebouwkundige visie een duidelijke samenhang tussen wonen, werken en groen op te stellen. Het plan moet wat GroenLinks betreft een bijdrage leveren aan vragen over de toekomst van Houten en niet slechts ruimte en functionaliteit beschrijven.

Tenslotte behaalde een motie die vroeg om een duurzaamheidsdag, waarbij alle initiatieven kunnen samenkomen en we samen nadenken hoe duurzaamheid nog beter vorm te geven, een ruime meerderheid.

Niet alle GroenLinks voorstellen werden gehonoreerd. Een voor ons belangrijke motie waarin we vroegen om pro-actief onderzoek naar de mogelijkheid om minderjarige asielzoekers kleinschalig op te vangen, behaalde helaas geen meerderheid. De wethouder vond dat er geen urgentie was en wachtte op een vraag van het COA. Wij, samen met PvdA en CU, wilden juist pro-actief beleid in plaats van reactief. 

Al met al kijken we terug op een geslaagde avond. Het zomerreces is begonnen!