GroenLinks zet bomenbeleid op de agenda

Onze belangrijkste vraag is natuurlijk waarom de gemeente Houten geen bomenbeleid heeft! Er ontstaat regelmatig onrust over het kappen van bomen, en burgers inclusief de gemeenteraad hebben dan geen enkel beleid dat ze kunnen raadplegen. In de laatste Raadsvergadering heeft GroenLinks daarom letterlijk en figuurlijk het bomenbeleid op de kaart gezet, via het agenderen van onze eerder gestelde schriftelijke vragen.

 

De wethouder vindt dat er wel beleid is maar dat dit versnipperd is over allerlei documenten. Ook is het erg verouderd, men verwijst naar documenten uit 1996 (geen beleid maar een evaluatie) en 1984 (ontwerpplan Houten) ! Dat bevestigt de mening van GroenLinks dat dit in een helder beleid moet worden gevat, zodat er een transparant en toetsbaar beleid ontstaat waar zowel de Raad als de burgers de gemeente op kunnen bevragen waar nodig. 

De opmerking van het CDA dat het gemis met betere communicatie per situatie opgelost kan worden, vond GroenLinks zeer onvoldoende. Het was duidelijk dat de Raadsleden zich niet in het onderwerp verdiept hadden. Immers, zonder achterliggend beleid valt er weinig te communiceren, en info over losse situaties zeggen niets over het totale beleid ten opzichte van het beheer van bomen. Natuurlijk is betere communicatie altijd wenselijk.

Bij het agenderen van schriftelijke vragen krijgt een partij maar zeer weinig tijd. We kregen een toezegging van de wethouder dat er een Raadsuitje komt waarbij we onder andere het 'bomenbeleid' te zien krijgen tijdens een fietstocht over het Beheer Openbare Ruimte. Het leek ons goed om iedereen te kans te geven meer te zien en te verdiepen, en onze motie samen met de ChristenUnie aan te houden tot een later moment. Er waren meerdere partijen positief, dus we hopen dat onze motie het in een later stadium gaat halen en we, in navolging van vele andere gemeenten, gewoon een bomenbeleid krijgen in Houten.

Lees hier het antwoord op de schriftelijke vragen, en de motie kunt u hieronder downloaden.