GroenLinks zoekt kandidaten voor de gemeenteraad 2018-2022!

In maart 2018 is het weer zo ver: gemeenteraads­verkiezingen. Achter de schermen zijn we er al druk mee: de programma commissie is al aan het schrijven en ook de kandidatencommissie is gestart. We zoeken nieuwe kandidaten voor de kieslijst!

Voor de periode 2018-2022 is naar verwachting sprake van een verdere verschuiving van het takenpakket van de rijksoverheid naar de gemeente, onder andere wat betreft de ruimtelijke ordening (omgevingswet). Daarnaast blijven de gevolgen van de eerdere taakverschuivingen op het gebied van de zorg en maatschappelijke ondersteuning erg belangrijk. Van raadsleden wordt gevraagd kritisch en creatief om te gaan met beleidsvoorstellen en alternatieven aan te dragen. Dit betreft zowel sociale als groene onderwerpen.

Misschien is dit iets voor jou of ken je geschikte kandidaten voor de kieslijst. Wij denken hierbij ook aan mensen die actief zijn in lokale maatschappelijke organisaties zoals de WIL cliëntenraad, adviesraad Sociaal Domein, vluchtelingenwerk, voedselbank, fietsersbond, milieuwerkgroep, wereldwinkel, Krachtfabriek, Transition Town, enzovoort.

Zou je zelf Raadslid of commissielid (steunfractie) willen worden? Of wil je eerst meer informatie over wat het werk van de (steun)fractie inhoudt? Wil je suggesties voor kandidaten aan ons doorgeven? Neem dan contact op met de kandidatencommissie die zich de komende maanden bezig houdt met het opstellen van de kieslijst voor GroenLinks Houten. De kandidatencommissie bestaat uit Lineke Roseboom, Andor van Dijk en Volkert Groothoff met Koos Kortland als technisch voorzitter. Email: j.kortland@planet.nl.