Hoe toegankelijk is het Oude Dorp?

Tussen het flyeren van verkiezingsfolders door zijn GroenLinks-kandidaten zaterdag jl. op stap gegaan met een aantal rolstoelgebruikers. Ze deden samen onderzoek naar de toegankelijkheid van winkels en horeca op het Oude Dorp.

Zeven jaar geleden had de Stichting Gehandicapten Houten (SGH) ook zo’n onderzoek gedaan en GroenLinks was benieuwd of er in de afgelopen jaren, wellicht mede door de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), verbetering te constateren viel.

Wat we tegen kwamen: smalle stoepen, hoge drempels, deuren die niet zonder hulp geopend kunnen worden, horecagelegenheden met alleen een toilet boven, krappe winkelpaden, etc.

Gelukkig kwamen we ook heel wat winkels en horecavestigingen tegen die het goed voor elkaar hadden of waar de bereidheid om te assisteren vanzelfsprekend was. In die gevallen deelde GroenLinks graag een fraaie sticker uit (zie inzet) die enthousiast op raam of deurpost werd geplakt.

Kortom: er is al veel mogelijk maar voor mensen met rolstoel, scootmobiel of rollator vallen er nog heel wat hindernissen te nemen! Sommige zaken zijn niet overal mogelijk (bijvoorbeeld uit eten gaan, tenzij je een heel sterke blaas hebt).

GroenLinks deed deze actie omdat iedereen, met wat voor handicap dan ook (fysiek, verstandelijk, visueel) zo zelfstandig mogelijk moet kunnen meedoen in de samenleving. Niets is zo vervelend als steeds om hulp te moeten vragen…

Bij de plannen voor het Oude Dorp (maar ook bij andere projecten in Houten) zal de aandacht voor mensen met beperkingen standaard zwaarder meegewogen moeten worden. De fractie van GroenLinks blijft zich hiervoor hard maken; de SGH kan op onze steun blijven rekenen. Houten mag dan op WMO-gebied goed scoren, maar op dit terrein kan het echt nog beter.

Als winkels of horecagelegenheden verbeteringen willen aanbrengen en daarbij knelpunten tegenkomen waar de politiek iets aan kan of moet doen: bel/mail ons (tel. 637 2621 / houten@groenlinks.nl of kijk op http://houten.groenlinks.nl). Ook als u zelf alsnog zo’n groene sticker wilt verdienen.