ChristenUnie, GroenLinks en PvdA hebben gisteren in het vragenhalfuur het College gevraagd of Houten in navolging van Leiden, Utrecht en andere gemeenten wil uitspreken dat ook onze gemeente een aantal vluchtelingkinderen uit Griekse kampen wil opnemen. Er is ook gevraagd of de wethouder dit vervolgens kenbaar wil maken aan de staatssecreataris van Justitie en Veiligheid, en aan andere gemeenten.

De vragen stelden wij naar aanleiding van een verzoek van Vluchtelingenwerk, Stichting Vluchteling en Defence for Children (https://www.vluchteling.nl/). Zij roepen Nederlandse gemeenten op om zich te verenigen in een ‘coalition of the willing’ om zo het Nederlandse kabinet in beweging te krijgen en ervoor te zorgen dat 500 kwetsbare, alleenstaande kinderen uit vluchtelingenkampen in Griekenland een veilige plek in Nederland krijgen. 

We zijn erg blij dat Wethouder Geerdes hierop positief heeft gereageerd: hij antwoordde dat Houten 10 kinderen kan opvangen en ook bereid is dat te doen. Hij zegde toe dat het college dit standpunt ook zal gaan uitdragen.

Op 11 maart 2020 hebben al ca. 20 gemeenten toegezegd te willen helpen. Hopelijk zal de actie ertoe leiden dat het kabinet in beweging komt, en dat we samen met Frankrijk, Finland en Portugal deze kinderen helpen en weer een toekomst bieden.