Informatie-avonden Windpark Goyerbrug

In november waren er drie informatie-avonden over Windpark Goyerbrug: één in Schalkwijk, één in ‘t Goy en één in Wijk bij Duurstede/Cothen. De gespreksavonden werden georganiseerd voor omwonenden binnen een straal van 2,5 km rond de plek waar de windmolens mogelijk komen. De gemeente verwacht op korte termijn een vergunningsaanvraag van een initiatiefnemer voor een windmolenpark bij de Goyerbrug.

GroenLinks Wethouder Hillde de Groot ging in gesprek met omwonenden, met een open agenda: iedereen werd uitgenodigd te vragen en zeggen wat hij/zij wilde vragen of zeggen. Raadsleden van diverse partijen waren aanwezig om te luisteren. Ook GroenLinks luisterde mee.

Belangrijke bezwaren van omwonenden bleken:

  1. Mensen vrezen  voor het open landschap,  geluid en slagschaduw, en denken dat Houten er expres voor kiest om de windmolens bij de gemeentegrens te plaatsen.
  2. Mensen voelen zich overvallen: omdat het proces al zover gevorderd is, lijken er nauwelijks nog mogelijkheden tot inspraak te zijn.

Hoe zit GroenLinks hierin? 

We zijn de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering merken en de laatste die haar kunnen stoppen. Daarom moeten we de komende jaren grote stappen zetten om de opwarming van de aarde tegen te gaan; ook in de gemeente Houten. De gemeenteraad heeft vastgesteld dat Houten in 2040 energieneutraal moet zijn. GroenLinks is blij met deze doelstelling. Om die te halen kunnen we helaas niet meer kiezen voor de ene of de andere maatregel. We moeten zowel energie besparen als schone energie opwekken met zon én wind. Een tweede windpark in Houten is daarom onvermijdelijk. Een windpark bij Goyerbrug kan de stroom van alle Houtense huishoudens opwekken. Tegelijkertijd is dat overigens nog maar 40% van het totale Houtense stroomverbruik.

Dat omwonenden zich zorgen maken is heel begriipelijk. GroenLinks vindt het belangrijk dat er duidelijk wordt gecommuniceerd met omwonenden en dat de gemeente in gesprek met hen blijft. Wij hopen dat het mogelijk is om tegemoet te komen aan zorgen van omwonenden, waarbij er een verstandige afweging gemaakt moet worden tussen het belang van de omwonenden en het algemene belang. Omwonenden moeten bovendien kunnen meeprofiteren van de realisatie en exploitatie van het windpark. Wij juichen het dan ook toe dat het plan is om één molen coöperatief te maken. Dat is een belangrijke stap, net als deze informatie-avonden. GroenLinks moedigt het college aan om te (blijven) investeren in communicatie met de omwonenden.