Initiatiefvoorstel krijgt veel waardering, maar onvoldoende steun

GroenLinks heeft haar vernieuwende banenplan ‘Van kansarme jongere naar kansrijke praktijkwerker’ tijdens de raadsvergadering afgelopen dinsdag aangeboden aan het college, dat zich helaas afhoudend opstelde. Fractievoorzitter Tijm Corporaal geeft het echter niet op: “Deze slag hebben we ondanks een goed plan niet gewonnen, maar we blijven natuurlijk strijden voor meer banen voor jongeren in Houten!”, zei hij na afloop van de raadsvergadering.

Met het initiatiefvoorstel wil GroenLinks meer banen voor jongeren scheppen in de Houtense land- en tuinbouwsector. Corporaal:

Dit banenplan is ontstaan uit bezorgdheid. Er zijn de afgelopen jaren grote fricties gegroeid op de arbeidsmarkt. Veel jongeren zijn werkloos. Tegelijkertijd werken zij niet meer in de banen die er wel zijn in de sector waar Houten van oudsher bekend om staat. We hebben in Nederland de mond vol over de participatiemaatschappij. We zeggen dat mensen mee moeten doen, maar wat doen we actief om ze nog mee te kunnen laten doen?

Het initiatiefvoorstel van GroenLinks gaat nader in de oorzaken van de keuzes die de land- en tuinbouwsector nu op grote schaal maakt om grote aantallen buitenlandse arbeidsmigranten in te zetten, ook hier rond Houten. GroenLinks wil graag dat samen met ondernemers, brancheorganisaties, scholen en WIL de mogelijkheden onderzocht worden om jongeren op een vernieuwende manier met echte banen aan de slag te krijgen. Houten zou de kansen moeten benutten om zich te positioneren als pilotgemeente waarin geïnvesteerd wordt in jongeren.

Tijdens de presentatie van het initiatiefvoorstel zei fractievoorzitter Tijm Corporaal:

GroenLinks kiest voor een verzorgingsstaat waarin gewerkt wordt. Dat betekent dat we meer inclusief moeten gaan denken. Als er barrières zijn om in de sector aan de slag te gaan, dan moeten we nadenken over de mogelijkheden om die barrières te slechten.

Helaas stelde het college zich afhoudend op. Het plan zou een te groot beroep doen op de beschikbare capaciteit en er zouden al goede initiatieven lopen. Bovendien werd getwijfeld aan de mening van GroenLinks dat veel jongeren geen werk hebben zonder dat ze staan ingeschreven bij de sociale dienst. Er was ook veel waardering voor de creatieve aanpak die wij voorstaan, maar na het debat was er toch een kater. Tijm Corporaal zei kort na de raadsvergadering:

Ik vind het ontzettend jammer dat het niet gelukt is om een meerderheid van de raad achter dit plan te krijgen. Er is steeds meer werkloosheid. Dat moeten we toch willen aanpakken? Fijn dat D66 en CU het plan actief steunden, maar ik vond het toch bijzonder dat de andere partijen wel waardering maar geen steun uitspraken. Vooral van de PvdA was de reactie raar. We vroegen aan het college om samen met andere partijen mogelijkheden te onderzoeken om meer Houtense jongeren aan het werk te krijgen in banen van langere duur en kansen te benutten om met subsidie een pilot te starten. Ik vond het apart dat de heer Wagenmans dan namens de PvdA aangeeft het een slecht onderbouwd plan te vinden. Het kan raar lopen in de politiek. Deze slag hebben we ondanks een goed plan niet gewonnen, maar we blijven natuurlijk strijden voor meer banen voor jongeren in Houten!