Jaarstukken Werk in Lekstroom 2017

Ook de jaarstukken van de regionale sociale dienst werden besproken. De gemeente Houten is kritisch op de gerealiseerde prestaties. Er worden meer middelen gevraagd voor bijvoorbeeld projecten en interne ICT, maar het aantal cliënten dat uit de bijstand gaat en nieuwe bezigheden vindt neemt af.

De kostenstijgingen worden ook te eenvoudig medegedeeld. Daarom waren veel partijen in het debat kritisch. Werk In Lekstroom doet zijn best, maar het resultaat moet echt beter. David Jimmink had het debat voorbereid. Helaas was hij ’s avonds geveld door buikgriep. Dit betekende dat ons nieuwe raadslid plotseling mocht invallen. Onverwacht snel, maar ze deed het luid en duidelijk!