Klachten over vuurwerk? Meld het op vuurwerkoverlasthouten@gmail.com.

Meld vuurwerkoverlast!
Vanaf vandaag heeft Houten een meldpunt voor vuurwerkoverlast. Schade, overlast en gevaarlijke situaties door vuurwerk kunt u melden op vuurwerkoverlasthouten@gmail.com.
Overlast melden loont
Door uw meldingen weet GroenLinks Houten hoeveel vuurwerkoverlast er is in Houten, en op welke plekken. Met die kennis in de hand kunnen wij bij de gemeente pleiten voor het instellen van vuurwerkvrije zones op die plekken waar veel overlast is. Ruim 30 gemeentes stelden al vuurwerkvrije zones in naar aanleiding van de klachten die zij ontvingen via een meldpunt!
 
Waar is het meldpunt NIET voor?
Het meldpunt is niet bedoeld voor acute onveilige situaties. Deze kunt u rechtstreeks melden bij de politie (0900-8844 of 112) of de gemeente (030 – 6392611).
 
GroenLinks en vuurwerk
GroenLinks zet zich in voor een vrolijke en feestelijke jaarwisseling, zonder overlast en slachtoffers. Het liefst zien wij dat vuurwerk niet langer door amateurs wordt afgestoken, maar dat er met Oud en Nieuw vuurwerkshows worden georganiseerd door professionals.