Laat de windmolens meer draaien!

De drie Houtense windmolens zijn geplaatst met de bedoeling om tenminste 4300 huishoudens van elektriciteit te voorzien. Als gevolg van de maatwerkvoorschriften is dit streefgetal echter met dertig procent naar beneden bijgesteld. Die voorschriften zijn er om te zorgen dat er geen geluidsoverlast is, maar mogen niet tot nodeloos stilstaan leiden. GroenLinks Houten vindt fijnafstemming van de voorschriften daarom belangrijk. Onderstaande tekst werd op verzoek van de fractie geplaatst in 't Groentje van 19 november 2014.

Laat de windmolens meer draaien!

De Houtense windmolens blijven onderwerp van gesprek. De molens zijn geplaatst met de bedoeling om tenminste 4300 huishoudens van elektriciteit te voorzien en vertegenwoordigen daarmee een belangrijk deel van de Houtense plannen op duurzame-energiegebied. Nu blijkt echter dat het aantal huishoudens dat door de Houtense windmolens in duurzame energie wordt voorzien met ca. 30% naar beneden is bijgesteld. Hoe komt dat? Het heeft in 2014 nauwelijks minder gewaaid dan in 2013. De lagere productie komt vooral door de afspraken tussen Eneco en de gemeente, de zogenaamde maatwerkvoorschriften.

Deze maatwerkvoorschriften zijn opgesteld om ons te beschermen tegen geluidoverlast. Ze zijn strenger dan de Nederlandse wet en bedoeld om in Houten extra tegemoet te komen aan de wensen van omwonenden. De voorschriften zijn streng gedurende de nacht, want dan is er minder geluid van de omgeving. Een windmolen kan dan makkelijker duidelijk hoorbaar geluid produceren boven het achtergrondgeluid. 

Overdag is er echter veel meer omgevingsgeluid dan ’s nachts: niet alleen van het verkeer op de A27, de Rede, de Staart en de Rondweg, maar ook van de scheepvaart op het Amsterdam-Rijnkanaal. In Houten is het toegestane geluidsniveau van de draaiende windmolens volgens de maatwerkvoorschriften voor overdag momenteel bijna gelijk aan dat voor de nacht. Die beperking maakt dat de windmolens overdag jammer genoeg ook vaak stilstaan. Wanneer de maatwerkvoorschriften meer rekening houden met het omgevingsgeluid, zouden de windmolens vaker mogen draaien en dus meer huishoudens van windenergie kunnen voorzien.

Er staat binnenkort een evaluatie van de windmolens gepland. Dat juicht GroenLinks toe, want we willen uiteraard graag weten hoe de windmolens functioneren. Daarnaast willen we weten wat we kunnen leren en verbeteren. Wij willen tenslotte dat de molens zoveel mogelijk energie voor ons produceren. Maatwerkvoorschriften zijn er om te zorgen dat er geen geluidsoverlast is, maar mogen niet tot nodeloos stilstaan leiden. Fijnafstemming van de voorschriften vinden we daarom belangrijk. Door onze windmolens op verantwoorde wijze zoveel mogelijk te laten draaien leveren we immers de beste bijdrage aan een gezonde toekomst voor onze kinderen. GroenLinks gaat deze evaluatie voor u op de voet volgen en wenst dat de molens binnenkort vaker draaien!

De fractie van GroenLinks Houten